Barokní Valtice budou hostit 50. ročník mezinárodní konference o archeologii středověku

[ title]
Národní památkový ústav pořádá ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky jubilejní 50. ročník mezinárodní konference o archeologii středověku. Letos se bude konat na barokním zámku Valtice od 17. do 23. září 2018. Záštitu akci poskytl Jihomoravský kraj.

Péče o památky má v České republice i na Slovensku dlouholetou tradici. Pro dějiny obou dnešních států budou mít vždy velký význam jména českého archeologa Jana Eisnera či Václava Mencla a Dušana Jurkoviče v památkové péči. Na vzájemnou úspěšnou spolupráci navazuje i letošní konference s nosným tématem Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek. Kromě českých a slovenských archeologů se jí zúčastní i odborníci z Polska, Rakouska, Německa či Ukrajiny. Během pěti dnů zazní ve dvou sálech téměř 90 příspěvků a prezentováno bude bezmála 40 posterů. Nejvýznamnější příspěvky budou v příštím roce vydány v odborném časopise Archaeologia historica.

„Toto setkání je dokladem vynikající a dlouhodobé spolupráce na poli péče o archeologickou položku kulturního dědictví České i Slovenské republiky. Národní památkový ústav a PamiatkovýúradSlovenskej republiky zde navazují na společné tradice rozvinuté v době existence společného státu. Tato konference je tedy současně příspěvkem a připomenutím společných dějin spojujících naše země po roce 1918,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Tradice setkávání a výměny vědeckých poznatků sahá až do roku 1968, kdy se konala první konference archeologů středověku tehdejšího Československa. Zdeněk Smetánka, Miroslav Richter, Vladimír Nekuda a Belo Polla zajistili od počátku vysokou úroveň setkávání archeologů, historiků a dalších odborníků zabývajících se medievistikou. U zrodu časopisu Archaeologia historica, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1975 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Od roku 2007 převzal redakční práce Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tato periodická publikace i samotná konference si vydobyly v evropském měřítku nemalé renomé.

Turistickelisty.cz informovala Mgr. Dagmar Šnajdarová, PR, NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)