Jihomoravské památky ukončily úspěšnou sezónu

[ title]
Památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži hodnotí letošní sezónu jako úspěšnou, i když je oproti loňskému roku na některých památkách mírný pokles v návštěvnosti. Na úspěšnou sezónu měly vliv především tradiční a návštěvníky oblíbené akce.

V období od 1. ledna do 29. října 2019 navštívilo naše památky (hrad Bítov, zámek Bučovice, zámek Kunštát, zámek Lednice, zámek Lysice, zámek Milotice, hrad Pernštejn, zámek Rájec nad Svitavou, zámek Uherčice, zámek Valtice, hrad Veveří, zámek Vranov nad Dyjí a vilu Stiassni) celkem 944 926 návštěvníků.

Zámek Bučovice

V letošní sezóně byla na Bítově prohlídková trasa hradního paláce doplněna o několik exponátů zejména o velkou kůži lvice v ložnici hraběte Dauna, přibyl i nábytek z daňčího a jeleního paroží. Hradní zahrada byla doplněna o živá volně se pohybující zvířata např. o hejno kachen pižmových a voliéry zkrášlil páv korunkatý a exotičtí papoušci. Živá zvířata jsou vyhledávána zejména rodinami s dětmi, které zde tráví více času. Do konce roku 2019 proběhne další etapa restaurování zoologických preparátů, zejména zpěvného a vodního ptactva. Probíhá restaurování třetího arabského koňského sedla z kolekce 9 ks, které jsou postupně po restaurování umísťovány do hradní zbrojnice. Na Bítově jsme zaznamenali větší počet rodin s malými dětmi, které navštěvují zejména prohlídkový okruh Vstup do hradu, jehož součástí je výstava hraček a zahrada.

Návštěvnost zámku v Uherčicích oproti loňskému roku opět vzrostla na 5 329 oproti loňsku, kdy zámek navštívilo 5 219 osob. V pátek 4. října 2019 byla na zámku v Uherčicích slavnostně zahájena dlouhodobě plánovaná obnova v rámci projektu IROP - „Státní zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“. Realizací projektu se zvýší atraktivita zámku pro návštěvníky, zlepší standard poskytovaných služeb a rozšíří se nabídka návštěvníkům. Část památky bude zpřístupněna pro osoby s omezenou mobilitou. Stavební práce na zámku se minimálně dotknou návštěvnického provozu v příštím roce, bude otevřeno denně (kromě pondělí) v měsících květen–červen a v září pak bude otevřeno o víkendech.

Zámek Lysice

Na zámku v Lysicích návštěvníci v letošní sezóně přivítali rozšíření prohlídkové trasy zahradou o návštěvu  zrestaurované sala terreny. Ta byla ve čtvrtek 28. 3. 2019 slavnostně otevřena. Jde o zahradní salón, který se nachází nad severním křídlem lysického zámku. Unikátní interiér této stavby byl restaurován rok a práci restaurátorů, kteří pracovali na obnově fragmentů manýristické malby nezvyklého námětu, mozaikové podlahy i prvků z mramoru, jako je například krb s reliéfem je možné vidět v celé kráse. Sál slouží i jako místo pro konání svatebních obřadů, koncertů a návštěvníci jím prochází v rámci komentovaných prohlídek zámeckou zahradou a zahradnictvím.

Zámek v Rájci nad Svitavou

Na zámku v Rájci nad Svitavou byla v prostoru knihovny připomenuta osobnost Karla Josefa Salma jako zakladatele první zednářské lože na Moravě a tradice svobodného zednářství na zámku v Rájci. Do prostoru knihovny byly umístěny knihy o zednářství a předměty se zednářskými symboly. Stále probíhají opravy střechy na hlavní budově zámku a část nádvoří je oplocené staveniště. I přes probíhající opravy se uskutečnily všechny akce podle plánu. Největší oblibě se těší Výstava kamélií, v letošním roce nazvané Svátky kamélií a navštívilo ji 9000 osob. Na tuto výstavu se sjíždí zájemci z celé republiky a hodně jezdí i zájezdy ze Slovenska.

Zvláštním programem určeným pro děti z mateřských škol a prvního stupně škol základních na zámku v Miloticích jsou speciální kostýmové prohlídky, které v měsících květnu a červnu fungují několik let. Letos jsme provedli téměř 4000 dětí s jejich paní učitelkami, což je oproti minulému roku nárůst asi o tisíc žáků. Letos začala v areálu zámku probíhat největší rekonstrukční akce v novodobých dějinách zámku – generální revitalizace zámeckého zahradnictví. Tato akce za celkem 30 mil. Kč je rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy došlo na stavbu nových skleníků a rekonstrukci historického zahradního domku. Letos se po několikaleté pauze konaly na milotickém zámku noční prohlídky, a to ve dnech 20. a 26. července.

V letošním roce byla na zámku v Bučovicích restaurována veduta zámku Bučovice, datovaná rokem 1575, která je instalována ve vstupním sále reprezentačního okruhu. Zámek Bučovice je již druhým rokem zapojen do projektu Vzdělávání paměťových institucí do škol. V rámci edukačního projektu navštíví zámek za rok cca 800 až 1000 žáků. Jako jeden z mála zámků, je zámek v Bučovicích otevřen i v zimě, a to prohlídkový okruh Moravský aristokrat v labyrintu světa. Navštívit jej můžete od 1. 11. do 15. 12. 2019 denně mimo pondělí od 9 do 15 hodin a od 7. 1. do 27. 3. 2020 denně mimo pondělí od 9 do 15 hodin.

Sezóna 2019 se ve vile Stiassni nesla v duchu kulatého výročí, neboť před rovnými 90 lety byla dokončena stavba vily a rodina Stiassni se nedlouho poté nastěhovala do svého nového domova. Toto výročí si připomínáme prostřednictvím řady nových artefaktů vystavených vůbec poprvé v interiérech vily, které se tak stávají nedílnou součástí prohlídkové trasy. Navíc jsme pro návštěvníky rozšířili otevírací dobu a nově je vila přístupná po celý rok vždy čtyři dny v týdnu (pá, so, ne a po) a také ve státní svátky. Pro většinu českých památek je pondělí zavíracím dnem, ve vile Stiassni je tomu naopak a pondělní prohlídky se tak především přes prázdniny těšily velkému zájmu. Snad i proto se letošní návštěvnost vyvíjela velmi dobře a oproti loňskému roku se počet návštěvníků navýšil téměř o 20%. Vila se může pochlubit oceněním Opera historica 2019, které se udělovalo během slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu, jako pocta památkové péči za třicet let jejího svobodného fungování.
Na zámku Kunštát byla letos návštěvnost srovnatelná s minulým rokem. Převažovali návštěvníci z tuzemska a ze zahraničních to byli převážně Slováci a Poláci. Zaznamenali jsme nárůst rodin s dětmi předškolního věku, kteří se zajímali o nové pracovní listy se soutěží „O medaili Krále Jiřího“.

Hrad Pernštejn

Sezóna na Pernštejně přivedla na hrad 81 890 návštěvníků, což je 6 185 více než v loňském roce. Během letošní sezóny došlo k dalším výrazným proměnám zahrad pod Pernštejnem – projekt obnovy Vrchnostenské zahrady obsahuje celkovou revitalizaci areálu hradního parku a lesoparku zahrnující vedle nezbytných arboristických zásahů do historické zeleně a nových výsadeb zejména i renovaci architektonických prvků parku. V letošním roce byla dokončena obnova poustevny a dokončeny byly též turecké lázně a čínský pavilon. Došlo k finálním úpravám záhonů dolního parteru. Stále probíhají práce na kaskádě, restaurování maleb a omítek na schodišti ze Schröfflovy zahrádky a průběžně probíhá výsadba keřů.

Hrad Veveří

Na hradě Veveří probíhají od listopadu 2018 do konce roku 2019 opravy střech na budovách Středního hradu a nádvoří Příhrádku (Purkrabství, Ovčín, vstupní brána, dílny, občerstvení, věže ochozu). Akce je financována ze SMVS. V nové sezóně 2020 bude mít Veveří opraveny střechy již na všech budovách.

Z významnějších letošních oprav na zámku v Lednici kromě běžné údržby bylo zahájení poslední etapy památkové obnovy minaretu – fasády přízemí, vnitřního schodiště a kamenné podesty. Akce je financována ze SVMS a bude probíhat do konce roku 2020. Skladba návštěvníků, kterých letos do 29. 10. 2019 přišlo 378 435, byla zhruba stejná jako v minulých letech, 40% tvořili hosté ze zahraničí – Polsko, Maďarsko, Rusko, Rakousko, USA, Írán, Korea. Zámek (I. prohlídkový okruh) a skleník budou v zimě otevřeny až do 15. 12. 2019 vždy o víkendech, novou sezónu zahájíme již od 1. 2. 2019 opět na I. prohlídkovém okruhu a skleníku, všechny prohlídkové okruhy budou v plném provozu od 1. 4. 2019.

Turistickelisty.cz informovala Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR  NPÚ ÚPS Kroměříž


(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)