Obec Přední Výtoň a Spolek přátel Vítkova hrádku chtějí na hrad přivést vodu

[ title]
Do tří let by měla být na Vítkově hrádku konečně voda a odpovídající sociální zařízení. Plánuje to obec Přední Výtoň a Spolek přátel Vítkova hrádku, který tento nejvýše položený hrad u nás provozuje. Před začátkem letošní sezóny tu zastřeší podium a přivezou sem dřevěnou sochu Václava IV. Tohle je ta nejlepší zpráva pro všechny milovníky Lipenska. Obec Přední Výtoň a provozovatelé Vítkova hrádku, nejvýše položeného hradu u nás (1035 m.n.m.) chtějí návštěvníkům přivést tekoucí vodu a s tím spojené odpovídající sociální zařízení. Při každoročních návštěvách, které přesahují 30.000 lidí, zde tuto nedostatečnost řeší dovozem vody v sudech a přenosnými záchody. Vše by měl vyřešit speciální vrt za více než půl milionu korun (cena je uvedena bez technologií).

Vrt, který povede do hloubky cca 120 metrů bude podle spolku přátel, které Vítkův hrádek provozuje jeden z nejhlubších u nás. Pro vrtaře může být tento projekt velice náročný. „Vítkův hrádek je majetkem obce, ale jsme rádi, že mu Spolek přátel Vítkova hrádku věnuje takovou péči, provádí údržbářské práce a provozuje hrad jako památku tak, aby zůstala zachována jeho historická hodnota. Investice spojené s vybudováním vrtu a sociálního zařízení budou hrazeny z rozpočtu obce. V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace a také v tomto roce bude vybudovaná přípojka se dvěma odběrovými místy přímo na hradě,“ uvedl starosta Přední Výtoně Jan Bittner.

Vítkův Kámen

„Jsme si vědomi, že získání souhlasu od MěÚ odboru památkové péče Český Krumlov a CHKO Šumava bude složité, ale jiné řešení není. Musíme zajistit důstojný provoz na hradě. Předpokládám, že se najde oboustranně přijatelné řešení ke spokojenosti všech účastníků,“ doplnil Bittner. Podle památkářů je spolupráce s dobrovolníky z Vítkova hrádku ideální.

„Spolupracujeme spolu od samého začátku. Konzultují s námi všechny plánované kroky. Diskutujeme, společně se dohadujeme co je možné a co nejde. Škoda, že to takhle nejde i jinde,“ uvedl Jiří Havlice z Národního památkového ústavu.


„Od letošního roku navíc intenzivně spolupracujeme s obcí Přední Výtoň a jsme za to velice rádi. Jednání obce zaručuje, že finanční prostředky jsou zajištěny, doufám, že společným úsilím dosáhneme zlepšení životního prostředí na Vítkově hrádku. Myslím, že je to na dobré cestě,“ doplňuje starostu Bittnera Miroslav Kovačičín, který se obnově Vítkova hrádku věnuje již více než 20 let. Letos v květnu začne 21. sezónu, z toho 16. bude návštěvnická. Hrad každý rok navštěvuje stále větší množství lidí a každá sezóna tak znamená návštěvnický rekord. Celkově už jím vedený spolek sehnal na obnovu dotace ve výši asi 23 milionů korun.

I přes zdravotní potíže, které ho v minulém roce postihly, dále řídí jeho provoz. Peníze které vybírají členové spolku ze vstupného na hrad vkládají především do těch nejnutnějších oprav, například okolních hradeb, starají se o běžnou údržbu a provoz. S takto vydělaných prostředků chtějí mj. zastřešit podium. Po konzultaci s památkáři, přivézt dřevěnou sochu Václava IV. Tento český král zde byl ještě jako nedospělý vězněn.

„V plánu je také údržba do masivniho spárování hradeb a hradu, což je nekonečná práce,“ uvádí Kovačičín.

 "Vítkův hrádek je jednou z dominant Lipenska a jedním z nejnavštěvovanějších míst. Jeho modernizace v podobě přístřeší, toalet a hlavně tekoucí vody by mu jen pomohla. Je obdivuhodné, co zde nadšenci okolo pana Kovačičina dokázali a jak umí spolupracovat i s obcí. Jsme moc rádi, že Spolek přátel Vítkova hrádku je členem Turistického spolku Lipenska a držíme mu palce!" uvedl Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska, který se stará o strategický rozvoj území od Stožce po Rožmberk.

Turistickelisty.cz informoval Pavel Pechoušek, manažer pro PR a media

(lh,turistickelisty.cz,foto Turistický spolek Lipenska)