Prožijte jeden den v Holešově!

[ title]
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy pracuje nejen na propagaci turistického regionu Východní Morava vůči návštěvníkům ze zahraničí a okolních krajů, ale také inspiruje návštěvníky a obyvatele Zlínského kraje k návštěvě zajímavých míst a k aktivnímu trávení volného času.

Pokud se rozhodnete poznat blíže třináctitisícové město Holešov, dáte nám následně za pravdu, že mnohá místa jsou zajímavá, ačkoliv nejsou příliš známá. O tom, že je Holešov zajímavým městem, se přesvědčíte, pokud zde strávíte alespoň jeden den.

Historie Holešova sahá do období starší doby bronzové, ale písemně dokladovaná existence je poloviny 13. století. Dnes zde žije kolem 12 tisíc obyvatel, historické centrum města je městskou památkovou zónou, nepřehlédnutelný je raně barokní zámek s velmi zajímavým zámeckým parkem. Jedinečné jsou zde památky židovské kultury a církevní stavby.

Holešov je snadno dostupný po železnici (trať 303 – Kojetín-Valašské Meziříčí), autobusovou dopravou. Od dálnice D1 je Holešov vzdálen pouhých 8 km. Cykloturisté ocení cyklostezky a cyklotrasy spojující Holešov s Kroměříží, Hulínem, Zlínem, Hostýnskými vrchy.  Den v Holešově můžete zahájit  v Městském informačním centru, které sídlí na náměstí F.X. Richtra v areálu holešovského zámku. Získáte zde nejen informace, ale i vstupenky k prohlídce zámku, Zemanovy kovárny a židovských památek. Nejblíže k zámku je Zemanova kovárna. Ta vznikla už v 16. století jako panská kovárna. Dnešní jméno dostala po rodu kováře Zemana, který ji vlastnil až do 70. let minulého století. V dílně se zachovalo dosud funkční původní vybaveni: kovadlina, dmychadlo a další nářadí. Uvidíte také kovářskou dílnu, ukázku lidového bydlení, ale i pohled do historické tajné chodby, k níž má průvodce zajímavý příběh. Kovárna je otevřena během prázdnin, každý pátek a sobotu pak probíhají prohlídky s ukázkou kovářského řemesla.

Z kovárny můžete pokračovat  k prohlídce jedinečné Šachovy synagogy. Dobou vzniku (r. 1560) patří k nejstarším v ČR, a současně se jedná de facto o světový unikát – je to jediná zachovalá synagoga tzv. polského typu, který charakterizuje výzdoba s použitím květinových, ovocných a zvířecích motivů. Své jméno získala po významném rabínu Šachovi. Ten v Holešově působil, je zde pohřben na židovském hřbitově nedaleko synagogy. Hřbitov s více než 1500 náhrobky a s tumbou (náhrobkem) rabína Šacha je vyhledáván návštěvníky z celého světa.


Židovský hřbitov


Na náměstí  dr. Edvarda Beneše stojí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Jeho historie je spojena mimo jiné se sv. Janem Sarkanderem, jehož posledním působištěm v letech 1616-1620 se stal právě Holešov. V kostele se nachází deset bočních oltářů, z nichž jeden je zasvěcen právě tomuto světci a je na něm v pozlaceném relikviáři uchovávána část jeho ostatků. Další jedinečností kostela je pohřební tzv. Černá kaple, s výzdobou od Gottfrieda Fritsche pod níž jsou krypty hraběcí rodiny z Rottalu.


Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie


Druhým kostelem  je filiální kostel sv. Anny, bývalý trinitářský klášter. Ten stojí nedaleko zámku. Oba holešovské kostely jsou zapojeny do projektu „Otevřené brány“, který návštěvníkům umožnuje získat kvalifikovaný výklad od vyškolených průvodců. Holešovské kostely jsou pro tento účel přístupné v období květen až září: sobota a státní svátky 10:00-12:00 a 13:30-17:00, neděle 13:00-17:00.

Po prohlídce kostela sv. Anny se vraťte na prohlídku zámku a aktuálních výstav, které se zde pravidelně realizují.

Závěr dne v Holešově věnujte zámeckému parku vybudovanému ve francouzském stylu na 62 hektarech plochy. Dominantou parku je síť vodních kanálů připomínající tvar Neptunova trojzubce. Stojí zde také zámecká hvězdárna a pomník slavného rodáka, barokního hudebního skladatele F. X. Richtra. Ten byl, mimo jiné, dvacet let kapelníkem kapituly Notre Dame ve Štrasburku.  

Park je přístupný bezplatně a umožňuje příjemné procházky. V zapadajícím slunci můžete vidět siluetu 10 km vzdáleného vrchu Hostýna s nepřehlédnutelnou poutní kaplí. Součástí zámeckého parku je také sportovní areál s koupalištěm.

Turistickélisty.cz o návštěvě Holešova informoval Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a  PR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.
(rp,turistickelisty.cz,foto:ccr východní morava)