Barokní silniční most ve Žďáru nad Sázavou má sochařskou výzdobu

[ title]
Staré kamenné mosty jsou v Sázavě či Přibyslavi, sochami zdobené mosty najdeme v Náměšti nad Oslavou či Brtnici a na mnoha dalších místech, i brněnský Dlouhý most ve Starém Brně býval zdoben sochami, které dnes stojí před nedalekým kostelem Milosrdných bratří. Rajhradský klášter míval sochami zdobený most pojmenovaný podle opata Pitery. Z iniciativy kláštera pod Zelenou Horou u Žďáru nad Sázavou byl postaven v roce 1761 na místě dřívějšího dřevěného mostu barokní silniční kamenný most u Konventského rybníka.

Most ve Žďáru nad Sázavou

Byl vyzdoben osmi sochami a překlenuje Stržský potok. Nedaleký poutní Santiniho kostel svým významem žďárský most dnes zastiňuje. Nicméně jde o pěknou inženýrskou stavbu o třech šest metrů dlouhých segmentových obloucích o pouze dvoumetrovém vzepětí. Most je 6 metrů široký, což ztěžuje dopravu - zejména četných autobusů. Proto vznikly koncepce rozpůlit most tak, aby na jedné straně zůstala zachována výzdoba, zatímco druhá zmodernizovaná část mostu by výzdobu ztratila. V daných poměrech je totiž nemožné postavit vedle starého mostu most nový - v bezprostřední blízkosti je totiž další památkově chráněný objekt.

Sochařská výzdoba mostu

V době krize za První republiky nazývali někteří most ironicky "U osmi nezaměstnaných". Nás u sochařské výzdoby zaujaly i vysoké sokly soch, které zřejmě mají předejít jejich poškozování projíždějícími vozidly. Vynikající brněnský modelář Petr Ševela zhotovil velmi zdařilý a po sochařské stránce cenný model žďárského mostu pro velkomeziříčské Muzeum silnic a dálnic. Nedaleko sochami zdobeného mostu vede do Starého dvora od Branského rybníka další starobylý most nesoucí letopočet 1838. Ve Žďáře nad Sázavou objevili vědečtí pracovníci brněnské stavební fakulty ještě jednu raritu: slepičí most usnadňující zdolávání toku Sázavy drůbeží. Těžko bychom jinde hledali podobnou obdobu.


Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto město Žďár,archiv)