Barokní sýpka v Plasech skrývá gotickou patrovou kapli

[ title]
Jednou z nejzajímavějších budov plaského klášterního areálu je budova barokních sýpek, do které je zakomponována raně gotická patrová kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény, to vše převýšeno elegantní štíhlou věží (47m) s monumentálním barokním hodinovým strojem z roku 1686 (dosud denně ručně natahovaným). Budova sýpky je barokní, třípatrová, ve střední části s věží. Po zdolání více jak 120 schodů naleznou návštěvníci funkční barokní hodinový stroj z roku 1686. Věž je ukončena trojitou helmicí s dvěma lucernami, kde jsou umístěny zvony.

Půdorys kaple

Klášter v Plasech vznikl v období vlády Vladislava II. v roce 1145. Olomoucký biskup Robert vysvětil konventní kostel v roce 1204. Severovýchodně od konventního kostela byla vystavěna tzv. Královská kaple, zřejmě v době vlády Přemysla otakara II. Pro královský původ svědčí její dvoupatrová dispozice s pětiboce uzavřeným presbytářem a obdélnou lodí.

Hodinová věž sýpky

Předpokládá se, že byla budována za opata Gerarda, který je v pramenech zmiňován v letech 1269,1285 a 1286. Určité nejasnosti existují u patrocinia kaple, kdy v souvislosti s panovnickým rodem bývá uváděn sv.Václav, barokní prameny zmiňují sv. Máří Magdalenu a uvádějí funkci kaple jako špitální.

Interiér kaple

Zvnějšku je kaple téměř celá zastavěná do barokní sýpky, viditelná je pouze část presbytáře. Ta má tvar pětibokého hranolu ukončeného přesahující korunní římsou. Více než v interiéru je zde výrazné rozdělení zdiva do velikých kvádrů, které umocňují mohutnost stavby. Po hranách polygonu probíhají lizény, mezi kterými se rozpínají půlkruhové oblouky. Zdivo mezi nimi je mírně ustoupeno, takže tvoří dojem dvou překrývajících se vrstev.

Klenba kaple

Prostor spodního patra je prostý, stísněný a s velmi nízkým stropem. Zcela odlišný charakter má horní patro s téměř dvojnásobně vysokou klenbou. Stěny kaple jsou poskládány z precizně zpracovaných, řemeslně obráběných pískovcových kvádrů, které k sobě perfektně lícují.

Přípora klenby v kapli

Nástěnné malby se dochovaly v méně honosné přízemní kapli, v jejím presbytáři a severní straně lodi. Ve své podobě dokumentují sepětí architektonického prostoru s figurální a iluzivní malbou, typickou pro 13.století.

Hodinový stroj

Plaské hodiny ve věži náleží ke vzácnému staršímu typu věžních hodin. Na věži je ciferníků celkem šest - čtyři hodinové a dva minutové umístěné v průčelních stranách věže. Podobně neobvyklý je také velmi cenný hodinový stroj z roku 1686, který odbíjí celé hodiny dvakrát po sobě v různém tónu.

Podle : Všetečková Zuzana, 850 let plaského kláštera (1145-1995)
            Kuthan Jiří. Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách
            web TIC Plasy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)
Vydejte se za Kašpárky do Prachatic!

Vydejte se za Kašpárky do Prachatic!

20.5.2018 18:00:00

Kašpárek, či také Pimprle, příbuzný německého Hanswursta, anglického Punche, italského Pulcinelly a především vídeňského Kasperla, nesměl chybět od poloviny 19. století téměř v žádné loutkové hře...