Bývalý špitální kostel sv.Alžběty slouží jako hotel

[ title]
Kostel sv. Alžběty v Jindřichově Hradci je objekt obdélného půdorysu se sedlovou střechou a stojí na jižním břehu Malého Vajgaru na křižovatce ulic Vídeňské a Václavské.
Bývalý kostel sv.Alžběty

Patrovou budovu na nároží a průčelích zesilují opěráky s armovanými nárožími. V jižním trojosém průčelí se v přízemí v prostřední ose otevírá lomený portál. V patře se nalézají tři okna s lomenými záklenky a zkosenými parapety. Někdejší kostel sv. Alžběty byl postaven na počátku 15. století, vysvěcen roku 1415.

Gotický portál

Bývalý špitální kostel, gotický, založen roku 1399 spolu se špitálem jako kaple Navštívení Panny Marie, sv. Marie Egyptské a sv. Antonína. Přestavěn na kostel začátkem 15. století, vysvěcen roku 1415, vypálen roku 1618, upraven barokně. Vyhořel roku 1773, zrušen roku 1788, roku 1828 upraven v kovárnu, později sloužil jako hotel. Je jednolodní, obdélný, s pravoúhlým závěrem, zevně s opěráky. V průčelí gotický hrotitý profilový portál.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)