Bývalý špitální kostel sv.Alžběty v Jindřichově Hradci slouží jako hotel

Kostel sv. Alžběty je objekt obdélného půdorysu se sedlovou střechou a stojí na jižním břehu Malého Vajgaru na křižovatce ulic Vídeňské a Václavské. Patrovou budovu na nároží a průčelích zesilují opěráky s armovanými nárožími. V jižním trojosém průčelí se v přízemí v prostřední ose otevírá lomený portál. V patře se nalézají tři okna s lomenými záklenky a zkosenými parapety. Někdejší kostel sv. Alžběty byl postaven na počátku 15. století, vysvěcen roku 1415.

Boční pohled

Bývalý špitální kostel, gotický, založen roku 1399 spolu se špitálem jako kaple Navštívení Panny Marie, sv. Marie Egyptské a sv. Antonína. Přestavěn na kostel začátkem 15. století, vysvěcen roku 1415, vypálen roku 1618, upraven barokně. Vyhořel roku 1773, zrušen roku 1788, roku 1828 upraven v kovárnu, později sloužil jako hotel.

Gotický portál kostela

Kostel je jednolodní, obdélný, s pravoúhlým závěrem, zevně s opěráky. V průčelí gotický hrotitý profilový portál.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)