Černá brána ve Vimperku byla součástí městského opevnění

[ title]
Černá brána se nachází ve svahu pod bývalým hradem na severovýchodní straně městského hradebního obvodu. Bývá považována i za součást hradní fortifikace, vždy však byla majetkem města a součástí městského opevnění. Dobu vzniku této brány lze spojovat s pozdní výstavbou opevnění kolem města, budovaných v posledních desetiletích 15.století. Brána je dnes ve správě zámku a mimo průjezd není běžně přístupná.

Pohled od města

Černá brána je dvoupatrová neomítnutá stavba. Průjezd neobsahuje klenbu, nýbrž trámový strop. Vnitřní prostor obsahuje tři výklenky, původně se zde nacházely asi boční střílny. Na severní straně brány jsou sklenutá ostění s osazením pro padací most o jedné kladce. Původní čelní příkop a propadlo se nedochovaly.

Černá brána

Vstup do věže je venkovním schodištěm. Nad průjezdem se nacházejí dvě patra. V prvním a druhém patře je po jedné místnosti, přístup k nim byl brankou z hradebního ochozu. První patro je z čelní strany od zámku osvětleno okénkem, druhé patro je ukončeno prostou valbovou střechou pokrytou šindelem.


Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)