Česká brána v Bělé pod Bezdězem je jedinou dochovanou bránou mětského opevnění

[ title]
Tato dochovaná brána se nachází na jižní straně západního úseku opevnění v dnešní České ulici. Vznikla v první třetině 14.století, vnější opevnění v podobě předbraní patrně v první polovině 15.století. Ke snížení věže došlo v roce 1522.

Česká brána

Česká brána je dvoupatrovou hranolovou věží s průjezdným přízemím, stavěnou shodně s branami. Zdivo je neomítnuté, nízká novodobá jehlancová střecha. Přízemí je valeně klenuté, patra plochostropá.Brána má lomené průjezdní portály, na vnějším průčelí je vpadlina s drážkami pro pohyblivou mříž.

Předbraní

V úrovní parkánové hradby je předbraní podkovovitého půdorysu, v čele brány je lomený profilovaný portál s vpadlinou pro padací most, po stranách jsou niky dvou klíčových střílen. Předbraní na západní straně je proti věži posazeno v odkloněném úhlu. Z boční severní strany je viditelná dnes zazděná flankovací klíčová střílna.


Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
            web NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv, web města Bělá)