Do zámku v Roztokách u Prahy vede barokní most

[ title]
Roztoky u Prahy, městys na levém břehu Vltavy, leží 10 km na sever od centra Prahy. Jsou v kladenské tabuli a patří k nim ještě Žalov a Levý Hradec. Po příchodu prvních Slovanů zde bývalo osm až devět slovanských osad. Poprvé jsou zmiňovány roku 1233. Vodní tvrz oválného typu se připomíná již ve 13. století.

Barokní most

Přes příkop do ní vedl svoditý, padací most, který byl teprve v pobělohorské době nahrazen dnešním kamenným zámeckým mostem o dvou obloucích s valenými klenbami o čtyřmetrovém rozpětí. Most je přes 4 metry vysoký a pět metrů široký. Celková délka činí 8,10 metru, jeho orientace je severojižní. Pilíř je široký 1,10 metru. Vchod na most zdobí plastika.


Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)