Hrad Bítov má dva kamenné mosty

Na hradě Bítově, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, jsou dnes zachovány dva kamenné příjezdové mosty. Menší, starší a nižší, který byl původním přístupem k hradu, má poměrně malé oblouky.

Starší most

Během romantické přestavby hradu v 19. století pak byl zbudován v novogotickém slohu novodobý čtyřobloukový most o délce 20 metrů a šířce mostovky 3 metry. Rozpětí jeho tří oblouků je třímetrové, čtvrtého jen dvoumetrové. Most je 8 metrů vysoký, hrotité oblouky mají ozdobné obložení. Doba jeho výstavby se klade do let 1839-1841 a překonávanou překážkou je hradní příkop.

Novější most

Mezi branskou věží hradu a mostem je asi třímetrová mezera - zřejmě zde býval padací (zvoditý) most; podobně jako ve Frýdlantě či naBouzově. Zvláštností tohoto romantického mostu jsou hrotité oblouky, které mohly být inspirovány zachovaným gotickým mostem ve Velharticích či mostní stavbou z hradu Pernštejna.


Podle : Dušan Josef,Encyklopedie mostů v Čehách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)