Hrad Kaltenštejn byl svědkem smutného konce rytíře Zikmunda Rachny

[ title]

Zřícenina hradu Kaltenštejn stojí na osamělé kupě u Černé Vody v okrese Jeseník. Hrad vystavěli na uchvácené půdě odpůrci vratislavského biskupa nebo mu ho přímo zabrali. Kaltenštejn je poprvé připomínán ve dvou listinách z let 1295 a 1296. Byl tehdy předmětem sporu mezi svídnickým vévodou Bolkem I. a vratislavským biskupem Janem Romkem. Biskup žaloval svidnického knížete, aby mu hrad vydal. Přestože se kníže bránil, že hrad řádně koupil, nakonac ho biskupovi vrátil.

Bergfrit hradu

Roku 1441 se Kaltenštejnu zmocnil rytíř a dobrudruh Zikmund Rachna, který unesl dceru protihusitského kladského hejtmana Půty z Častolovic, a když prchal před jejím otčímem Hynkem Krušinou z Lichtenburka, podařilo se mu hrad překvapivě obsadit. Hynek Krušina z Lichtenburka přenechal dobytí hradu biskupskému vojsku a Zikmund Rachna se svým bratrem byli dopadeni, mučeni a popraveni. Provizorně opravený hrad byl po roce 1505 pobořen a kámen použit na přestavbu Jánského vrchu v Javorníku.

Půdorys hradu

Mezi středověkými hrady Slezska patří Kaltenštejn k nejzachovalejším. Nepravidelné hradní jádro se zaoblenými rohy o rozměrech 45 × 30 m nemuselo být, díky své poloze na vrcholku kupy, obklopeno příkopem. V jádře volně stojí polovina okrouhlého bergfritu o průměru 10 m a výšce 20 m. K hradbě jádra se přimyká dvoutraktový palác. Přízemí paláce bylo zaklenuto valenými klenbami.

Pohled na vnitřní stranu bergfritu

Před vstupem do hradu brankou v obvodní zdi jádra vznikla na severozápadní straně dvě předhradí. Pozdějšího původu než jádro hradu je parkánová zeď kolem celého vrcholu kopce s hlavní branou. Přístupová cesta k hradu vedla od jihu. Zřetelný půběh je průběh vnější hradby s drobnou hranatou baštou na jihozápadě. Z popisu hradu z roku 1443 vyplývá, že hrad měl čtyři brány. V předhradí byl pivovar, stáje , mlýn a hluboká studně.

Pozůstatek sklepení

Nejstarší částí hradu bylo jádro s věží a palácem, ve 14.století přibyl parkán a druhé předhradí. Ještě před rokem 1420 byl vystaven vnější pás hradeb.

Podle : Plaček Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku
            Kouřil Pavel, Prix Dalibor, Wihoda Martin, Hrady českého Slezska

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)


Muzejní noc v Západočeské galerii

Muzejní noc v Západočeské galerii

25.5.2019 08:00:00

Muzejní noc se koná v pátek 31. května od 15:30 do 23 hodin ve výstavní síni „13“, přednáškovém sálu a dvorku v Pražské 13, v prostoru U Zvonu, vstupním prostoru výstavní síně Masné krámy. V pá...