Hrad Rychleby střežil zemskou stezku do Kladska

[ title]
Hrad Rychleby byl vybudován vysoko nad levým břehem Račího potoka na skalnatém, ke korytu vodoteče vysunutém a příkře dolů spadajícím výběžku Přilbového vrchu ve výšce asi 425 metrů nad mořem. Dodnes jsou zřetelně zachovány kamenné pozůstatky středověkého hradu.

Půdorys hradu

Hrad střežil průběh stezky probíhající úzkým a z obou stran sevřeným horským masivem sevřeným údolím  směrem od Javorníku na Karpno v Kladsku. Tomuto účelu sloužila i dvě další dřevohlinitá opevnění, Pustý zámek na protější straně údolí a hrádek u dolů, plnící snad úlohu celnice. Z archeologických nálezů lze hrad datovat do poslední čtvrtiny 13. století.

Branka

Nevelké jednodílné oválné jádro hradu je po celém svém obvodu obehnáno 2,5m silnou obvodovou zdí z lomového kamene. V ohybu hradby na severu stojí zbytky bergritu o průměru přes 10m s úzkým vnitřním prostorem. Při úpravě zříceniny v roce 1910 byla věž zarovnána a tehdy vznikla i vyhlídková plošina, která byla  zpřístupněna točitým schodištěm. K bydlení a provozu byly k obvodové hradbě přistaveny dvě jednopatrové budovy, které svědčí o strážní funkci hradu.

Jádro hradu

Na třech stranách byl hrad chráněn valem a příkopem a téměř kolem celého hradu obíhal parkán, na východě zdvojený. Parkánem procházela cesta k jižní čtvercové bráně do jádra a druhá brána stála na severu nad vstupem do parkánu. Vstupem byla branka vedoucí z malého východního předhradí se vstupní věžovitou branou.


Podle :  Kouřil Pavel, Prix Dalibor, Wihoda Martin. Hrady českého Slezska
             Plaček Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)