Hrad Talmberk založil rod Kouniců

Zřícenina hradu Talmberk v okrese Kutná Hora stojí na ostrožně ve stejnojmenné vsi. Hrad založil nejspíše na počátku 14.století Arnošt z rozrodu Kouniců. Páni z Talnberka jej drželi až do druhé poloviny 15.století. V roce 1473 byl majitelem Bedřich Ojíř z Očedělic a v roce 1487 Bedřich ze Šumburka a Talmberka. Zpustnul zřejmě na počátku 16.století, jako pustý se uvádí poprvé k roku 1533.

Talmberk v roce 1820

Dispozice hradu byla dvojdílná. Z předhradí dnes známe zhruba pouze rozsah. Přes velké destrukce v 30.letech a následné nešťastné úpravy však lze poměrně dobře rekonstruovat podobu jádra hradu. To bylo obdélné, parkánem obtočené a v nejchráněnější zadní poloze mělo obdélný palác, z něhož se doposud dochovala část valeně zaklenutého suterénu.

Půdorys jádra hradu podle Tomáše Durdíka

V nárožích čela se tyčily dvě věže. Velká konická věž předstupující před boční hradbu vedle hmotného stavení brány zaplňující parkán., která se zachovala až do třicátých let v plné výšce, dnes z ní existuje pouze spodní část, byla snad již přímo spojena s hradebními ochozy.

Brana hradu

Pokud tomu skutečně bylo, umožňovalo by to plynulý pohyb obránců, což by v době vzniku Talmberka bylo možné považovat za mimořádně pokročilý prvek. V protilehlém nároží čela hradu se dochovaly zbytky další věžovité stavby, která z obrysu hradu nevystupovala a u níž není jasná ani její výška. Ve svých horních partiích obsahovala zřejmě prostoru vytápěnou kachlovými kamny.

Hrad Talmberk

Hrad Talmberk náleží mezi hrady, které v první polovině 14.století rozvíjely základní bergfritový typ zmnožením věží.

Podle : Durdík Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)