Jemnickou bránu ve Slavonicích nechal opravit vídeňský měšťan

[ title]
Jemnická brána se nazývá též Horní nebo Znojemská se nachází na jihovýchodním konci Horního náměstí, dnes jako čp.540. Původně gotická brána byla renesančně přestavěna. V roce 1552 přispěl vídeňský měšťan Václav Österreich na její opravu. Renesanční atika s cimbuřím byla bohužel odbourána v 19.století. Objekt brány je dnes soukromým vlastnictvím a není přístupný veřejnosti.

Jemnická brána

Dvoupatrová brána je z venkovní strany opatřena zachovaným lomeným gotickým portálem s vysokou vpadlinou pro někdejší padací most. Protilehlá strana směrem od náměstí obsahuje půlkruhový renesanční portál zdobený erbem Václava Österreicha.

Erb Václava Österreicha

Celé průčelí je pokryto psaníčkovými sgrafity. V obou patrech je po dvojici čtyřhranných oken. Vlastně průjezd je zaklenut valenou klenbou.

Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)