Jihlavské podzemí patří k nejrozsáhlejším labyrintům

[ title]
Jihlavské podzemí je jedním z největších městských labyrintů středověkých a novověkých sklepů a chodeb vybudovaných pod bohatým hornickým městem k uložení zásob  potravin a nápojů, skladů řemeslníků, ale také ke společné ochraně a obraně při přírodních a válečných pohromách.Zbudováno je až ve čtyřech patrech ocelkové ploše okolo 50 000m a délce odhadované na 25 km.

Základem systému jsou středověká sklepení měšťanských domů, na která navazují  prostory hloubené už mimo jejich půdorys a soustavy propojovacích a kanalizačních chodeb. Mimo dnešní půdorys zástavby leží i řada sklepůdnes již neexistujících hitorických staveb.

Jihlavské podzemí

Do podzemních prostor, vyhloubených v rulovém masivu lze sestoupit z domovních sklepů řady historických budov městského centra. Prostory prvního patra prohloubených sklepů leží 2-4m pod povrchem. Z nih vedou schodiště do druhého patra v hloubce 5-7m. Pod nejvýznamnějšími měšťanských domy a palaáci leží v hloubce 10-14m ještě patro třetí, někdy čtvrté. Nejspodnější patra bývají trvale zatopena vodou. Nejhlubší ověřené prostory leží 22m pod povrchem.

Prostory jsou labyrintem sálů, síní, výklenků, slepých větví a chodeb.Zpod domů se stáčejí i pod ulice a náměstí, mnohonásobně se lomí a větví. Nejdelší spojovací chodba měří 200m.Řířky chobed byly původně 2-2,5m, výšky 1,8-2,6m. Nestabilní stropy byly patrně v 17.století zpevňovány cihelnými pasy. Dnešní vyztužení však profil mnoha chodeb zmenšilo až na polovinu.

Podzemí odvětrávaly tři typy komínů, ústících do ulic a náměstí a krytých zde pozoruhodnými kamennými ventilačními uzávěry.Dno chodeb tvořila vedle udusané hlíny také dlažba s vestavěnými drenážními kanálky, vedoucími do chodeb kanalizačních, které vedou do hradebních příkopů. V podzemí se dochovala řada studánek. Zvláštním typem jsou chodby únikové, jimiž se město dalo opustit do několika stran až za hradební příkopy. V celé délce se jich zachovalo pouze pět.

Z rozsáhlého labyrintu byly veřejnosti zpřístupněny dva okruhy, nyní je v provozu pouze jeden, tzv. "Starý okruh", který vede pod pod městskou knihovnou, okolními domy a náměstím 400m dlouhým labyrintem chodeb dochovaným v původním stavu, jen místy zpevněných cihlovými pasy. Součástí prohlídky je pozoruhodná "svítící" chodba (expertiza prokázala, že se jedná o zbytek luminiscenční impregnace omítky, snad z období 2.světové války, kdy bylo podzemí protileteckým krytem).


Podle : Kol. Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)