Kaple Hvězda dominuje hřebenu Broumovských stěn

Východně od Police nad Metují stojí na výběžku skály pohoří zvaném Broumovské stěny poutní kaple Hvězda zasvěcená Panně Marii Sněžné. V roce 1670 dal broumovský opat Tomáš vztyčit na tomto místě dřevěný kříž s pozlacenou plechovou hvězdou. V roce 1733 zde byla vystavěna kaple podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, zakladatelem kaple byl opat Othmar Zinke. Kaple byla v roce 1786 zrušena a teprve v roce 1853 znovu vysvěcena.

Kaple Panny Marie Sněžné s přístupovým mostem

Zajímavá stavba z tesaného pískovce dominuje dalekému okolí a je přístupná klenutým mostem přes cestu ve skalní rozsedlině. Půdorys stavby má tvar kruhu o průměru 8m, z kruhu vystupuje pět ostroúhelných cípů, čímž se vytváří pěripaprsková hvězda o rozpětí 11m.

Půdorys kaple

Všechny hrany jsou zesíleny lizénami, jež se opírají o trnož a nahoře pod kladím se spojují ve vodorovný, celou stavbu obíhající pásek. Krytina na oblé střeše a valbové nad cípy pokryta střešními taškami,nad válcovitou lucernou a její kuželovitou stříškou je plechová krytina ukončená hvězdou.

Vstupní průčelí kaple

Na vnitřní stěně kupolovité střechy je modře vymalovaný strop se zlatými hvězdami. Vnitřní vybavení pochází z druhé poloviny 19. století. Uvnitř je kaple kruhová o průměru 6,5m a zdi jsou členěny pilastry.

Podle : CECHNER, Antonín. Soupis památek historických  v politickém okresu  Broumovském

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)