Kostel Dobrého pastýře v Podhradí založil rod Zedtwitzů

[ title]
V bezprostřední blízkosti svého šlechtického sídla v Podhradí v okrese Cheb nechali Zedtwitzové v letech 1470-1490 postavit pozně gotický kostel. Roku 1542 se rodina Zedtwitzů přihlásila k reformaci a zůstala jí věrná i po třicetileté válce. Starý kostel byl v letech 1678-1682 přestavěn v barokním slohu. Poslední významné stavební úpravy proběhly v roce 1712.

Interiér kostela

Z vnějšku je vidět pouze jednoduchá barokně-klasicistní fasáda, věž s tvarem typickým pro evangelické kostely na Ašsku a z vnějšku přistavená schodišťová věžička, ovšem uvnitř se nachází skvostné barokní vybavení, které odpovídá funkci zámeckého kostela rodiny vo Zedtwitz.

Klenba kostela

Kazatelna je z roku 1703 a hlavní oltář z roku 1710, autorem obou je řezbář Michael Zeitler z blízké Doubravy. V roce 1711 byl strop kostela zakryt dřevěnou valenou klenbou, která byla Georgem Radiem z Oberröslau u Wunsiedelu vymalována motivem andělských chórů a ilustrovanými biblickými texty.

Detail klenby

Tentýž malíř vymaloval rovněž kazatelnu a velmi pravděpodobně i oltář, včetně oltářního obrazu Kristova křtu a predely se zobrazením Poslední večeře. Malbami je zdobena i dvoupatrová dřevěná empora.

Náhrobek Zedtwitzů

Několik uměleckých děl odkazuje na patrony kostela, rodinu von Zedtwitz - v prvé řadě epitaf Anny Doroty Zedtwitzové.

Podle info u kostela

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)