Kostel Nalezení sv.Kříže je dominantou Bříství

[ title]
Kostel Nalezení sv. Kříže  v Bříství v okrese Nymburk byl původně románský kostelík z poloviny 13. století, který byl goticky přestavěn ve třetí čtvrtině 14.století a v roce 1722 byl zbarokizován, rozšířen o loď a v roce 1843 byla přistavena zvonice.

Kostel od severozápadu

Kostel je jednolodní, obdélný (27,7x7,3 m), s gotickou příčnou lodí, jejíž ramena jsou pětiboce uzavřena, a s gotickým, pětiboce ukončeným presbytářem se sanktusníkem nad křížením a s východním přístavkem jako zvonicí z roku 1843, v jejímž přízemí je sakristie. Zvonice je zvláštní tím, že je nižší než samotná loď kostela.

Půdorys kostela

Presbytář a přičná loď s hrotitými okny jsou sklenuty křížovou klenbou s klínovými žebry; v presbytáři gotický sanktuář a sedile. Na nároží presbytáře a přičné lodi gotické baldachýny s původními gotickými konzolami, pod nimiž jsou nové sochy sv. Prokopa, Anežky, Ludmily a Václava.

Románský portál

Na severní stěně je románský portál, který má v tympanonu reliéfní vyobrazení laně.V okně presbytáře původní gotická kružba. Hlavní loď je plochostropá. V příčné lodi gotic. nástěnné malby Krista, Madony Ochranitelky, světců, původně patrně ze 14. století, přemalované. Malé gotické výklenky s dvojnosou kružbou. Za hlavním oltářem drobný gotický krb.

Nástěnné malby

Hlavní oltář je z doby kolem r. 1770 (přenesený r. 1789 z kostela sv. Vavřince na Petříně v Praze, přičemž obraz sv. Vavřince byl nahrazen obrazem Nalezení sv. Kříže od Vojtěcha Kandlera (Adalbertus Candler pinxit Pragae anno 1789). Oltář je rokokokový, portálový pilířový s rokokovým oltářním nástavcem se sochami sv. Václava a Vojtěcha. Nový boční oltář se sochou P. Marie z 1. čtvrti 18. stol. Novodobé obrazy v akantových rámech z doby po r. 1700. Cínová křtitelnice z r. 1707. Náhrobníky z r. 1582 a 1592 Johanky ze Stráže a Jitky z rodu Malovců. Varhany jsou nové.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J,1.díl
            Podlaha Antonín, Soupis památek, Politický okres českobrodský

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)
Kuks je perla českého baroka

Kuks je perla českého baroka

16.1.2019 18:00:00

Kuks by byl zřejmě dodnes jen pomístním názvem u vísky Slotov, kdyby si jej za své letní sídlo nevybral František Antonín Špork, významný objednavatel uměleckých děl přelomu 17. a 18. stol., jedn...