Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích byl významným poutním místem

[ title]
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích v okrese Litoměřice je poprvé doložen v roce 1352 jako farní. Beneš starší z Liběšic roku 1405 bohatě obdaroval zdejší kostel, mimo jiné i relikviemi sv. Sixta. Nechal vyhotovit i monstranci a mariánský obraz malovaný na měděné desce. Díky tomu se Liběšice staly významným poutním místem.

Erby nad vstupem

Během husitských válek byl kostel podobojí, později luteránský, od roku 1622 katolický. Renesanční věž byla postavena v letech 1589-1591. Kostel i s farou v roce 1638 vyhořel, zůstala věž. Kolem roku 1674 došlo jezuity k celkové raně barokní přestavbě zřejmě podle plánů Giulia Broggia. V letech 1813 - 1816 byl značně zchátralý kostel až na věž stržen a znovu vystavěn klasicistně J.Gaubem z Litoměřic. Bývalý hřbitov kolem kostela je vyvýšen nad ostatním terénem, ohrazen zdí a přístupný po dvou schodištích. Na jižním schodišti je barokní brána s kamenným rámem a letopočtem 1691. U západního schodiště stojí na pilířích sochy Panny Marie a archanděla Gabriela ze l7.století, vlevo vedle na zídce rokoková socha sv. Aloise z pol. 18.st., vpravo sv. Vavřince s letopočtem 1669 a dále směrem k jižní bráně sv. Donát a sv.Leonard, pozdně barokní z roku 1762- obě od T.Süsmayera z Prahy.

Socha sv.Vavřince

Věž je čtyřpatrová a na západní straně má pozdně renesanční kamenný portál. Portál je půlkruhově sklenutý, s bosovaným ostěním, ve cviklech jsou okřídlené hlavy andělíčků a celý portál je korunován trojúhelně zakončenou supraportou s volutovými křídly, v jejímž vrcholu je opět andílčí okřídlená hlava a ve střední části dva erby. Znak na levé straně, na němž je beránek s lilií, patří Janu Dubanskému z Duban, stavebníkovi kostelní věže. Druhý erb se třemi listy naleží jehochoti, která pocházela z rodu z Říčan.

Interiér kostela

Ke kostelu vedou dvě schodiště, jedno tvoří monumentální nástup z náměstíčka přímo k renesančnímu portálu ze západní strany, druhým přicházíme ke kostelu z jihovýchodu. V interiéru kostela se nachází tři barokní obrazy od známého jezuitského malíře Jana Jiřího Heinsche. Po roce 1680 namaloval oltářní obraz s výjevem Nanebevzetí Panny Marie, ten je na stěně presbytáře, kde v době vzniku nynějšího kostela, provedl František Kučera z Litoměřic iluzivní oltář. Dvě postavy na obraze nesou pravděpodobně portrétní rysy dvou zdejších jezuitů. Mimo hlavního oltáře jsou v kostele ještě dva boční oltáře po stranách triumfálního oblouku. Na severní straně je to oltář nesoucí obraz sv. Barbory z roku 1844 od Jana Birnbauma. Na straně jižní je stejný protějškový oltář se zlacenou sochou Piety ze 17. století. Z počátku 17. století je bohatě zdobená plastická cínová křtitelnice, zdobená reliéfy cherubů.


Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.díl
            web obce Liběšice

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)