Kostel Nejsvětější Trojice v Českém Brodu stál mimo městské hradby

[ title]
Goticko-renesanční hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice ze 16. století  má ojedinělou exteriérovou kamennou kazatelnu. Kostel stojící na zrušeném hřbitově slouží jako modlitebna Českobratrské církve evangelické. Součástí areálu je samostatná zvonice a historické náhrobky.

Průčelí kostela

Kostelík Nejsvětější Trojice je jednolodní orientovaná stavba bez věže obklopená bývalým hřbitovem.

Půdorys kostela

Ke vstupnímu průčelí kostela se váže kamenná renesanční kazatelna, jejímž autorem je saský mistr Wolf Schultes z Plavna. Kazatelna je zdobena reliéfy Umučení a Zmrtvýchstání s českými citáty z Janova evangelia.
Renesanční kazatelna

Severovýchodně od kostela stojí patrová zvonice na čtvercovém půdoryse s výraznou jehlancovou střechou. Ze severu je prostor hřbitova vymezen kamennou ohradní zdí, vedoucí ke zvonici. Před vstupní průčelí kostela byl představen novodobý kamenný obětní stůl.

Náhrobek Evy Valšové

Severně od kazatelny, v ose nároží kostela stojí renesanční kamenný náhrobník Evy Valšové z roku 1582,  dcery českobrodské sladovnice Marty Valšové. Tato bohatá vdova financovala také opravu kostela a stavbu kazatelny, o čemž svědčí dedikační nápis na římse kazatelny. V severní části areálu pak torzo náhrobku se sedící postavou. Brána se zvonicí v patře je novodobá.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)