Kostel Nejsvětější Trojice v Jesenici skrývá rodinou hrobku Černínů

[ title]
Kostel Nejsvětější Trojice v Jesenici u Sedlčan, původně gotický, založil v polvině 14. století Martin ze Zvěřince, původní kostelík byl značně menší. V průběhu několika staletí prošel dalšími úpravami. Nejprve byla zvětšena loď a v roce 1617 nechal tehdejší majitel panství Diviš Černín z Chudenic přistavět na západní průčelí věž, jihovýchodní roh presbytáře zajistit pilířem. Klenba presbytáře a částečně i lodi nechal vyzdobit freskami.

Pohled od východu

Tento kostel si zvolil za místo svého posledního odpočinku, to však ještě netušil, že o čtyři roky později bude jeho osud zpečetěn. Diviš Černín z Chudenic byl jedním ze sedmadvaceti českých pánů popravených 21.července 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Byl pochován v jesenickém kostele v rodinné hrobce, ve které byli již uloženi jeho rodiče. Divišův otec Jan Černín z Chudenic byl hejtmanem Vltavského kraje a výběrčí královské berně.

Interiér kostela

Kostel časem chátral a byl obnoven a přestavěn Frantškem Lachoutem v roce 1799. Jednolodní pozdně barokní s čtvercovým segmentově uzavřeným presbytářem a sakristií na severní straně a hranolovou věží v průčelí.

Náhrobek Diviše Černína z Chudenic

Presbytář zaklenut valeně, závěr sklenut konchou, loď je plochostropá. V kostele se dochovaly dva náhrobky, jeden je Jana Černína a druhý jeho syna Diviše Černína.


Podle : Kol.,Umělecké památky Čech A/J 1.díl
            Informační tabule u objektu

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)