Kostel sv.Andělů strážných ve dominantou náměstí v Kostelci nad Černými Lesy

[ title]
Barokní farní kostel sv.Andělů strážných byl postaven v roce 1735–37 na náměstí v Kostelci nad Černými lesy..  Při opravě v 1etech 1889—94 byla postavena před západní průčelí pseudobarokní hranolová věž s přilehlými přístavky. Kostel je jednolodní, obdélný, s presbytářem s bočními kaplemi a sakristií v ose, s přístavkem předsíně a kruchty na západní straně a s nadstavenou věží.

Západní průčelí kostela

Průčelí členěné pilastry z červeného pískovce a nikami se sochami je ukončeno podobně členěným tabulovým štítem, z něhož vystupuje věž s nárožními pilastry a vysokou cibulovou střechou. Ostatní stěny jsou členěny vpadlými poli. Okna jsou obdélná, ukončená půlkruhově nebo odstupněnými půlkruhy.

Půdorys kostela

Stěny lodi i presbytáře členěny sdruženými pilastry, loď kryje imitovaná klenba ze dřeva, kruchta je podklenutá valeně s lunetami a pásy, presbytář i jeho postranní prostory jsou sklenuty plackami, sakristie valenou klenbou s lunetami, skladiště valenou klenbou. Kaple se otvírají do lodio bloukem. Skladiště nad sakristií je  z 19. století.

Interiér kostela

Z vybavení kostela vyniká hlavní barokní oltář z roku 1739, zřízený nákladem Marie Terezie Savojské, na tabernáklu je socha Anděla strážného, ujímající se  mladého poutníka. Hlavní oltář, kazatelna a boční oltáře sv. Jáchyma, sv. Anny, P. Marie Pomocné a sv. Jana v přilehlých prostorách, byly vytvořeny v roce 1739 jedním z nejvýznamnějších mistrů vídeňského rokoka, Gottfriedem Fritschem.  

Pohled z jihovýchodu

Boční oltáře P.anny Marie Pomocné a sv. Jana Nepomuckého v lodi jsou opatřeny sochami Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého z let 1875–80 z Mayerova ateliéru v Mnichově. Obraz Immaculaty a obraz Panny Marie pochází z poloviny 18. stoleí, v nice je rokoková socha Krista Trpitele. Z konce 19. století pochází i cyklus křížové cesty od pražského malíře Josefa Hellicha. Novější zpovědnice jsou opatřeny čtyřmi rokokovými soškami apoštolů. V kostele je  cínová křtitelnice z roku 1717.  

Podle : Kol.: Umělecké památky Čech K/O, 2 svazek
            Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I.

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)