Kostel sv.Apolináře v Sadské ukrývá unikátní klenbu

[ title]
Podle legendy založil kolem roku 864 sv.Cyril na východní straně kopce nad nynějším městem Sadská kapli sv.Klimenta. Ve 12.století zde nechal kníže Bořivoj II. vystavět románský kostel sv. Apolináře spolu s kapitulou. Sadská se stala kvůli kapitule významným nejen duchovním, ale i díky knížecímu hradu nazápadní straně kopce i správním centrem.  v roce 1362 byla kapitula přesunuta do Prahy a kostel do gotické podoby nechal přestavět císař Karel IV.

Půdorys kostela

Kostel sv.Apolináře v Sadské je gotický, postavený V 70. letech 14. století jako centrální stavba (loď nedochována) se síťově zaklenutým presbytářem. Zaklenutí presbytáře je jedinečný světový unikát, vytvořený parléřovskou hutí. V 1etech 1737 — 39 přistavena k presbytáři barokně gotická loď podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera asi z roku 1733.  K pětiboce uzavřenému gotickému presbytáři je připojena na západě napříč barokní loď s dvěma bočními polygonálně uzavřenými prostorami, čímž je vytvořen půdorys kříže. V západním průčelí je  barokní hranolová věž. Stěny lodi jsou upraveny barokně - goticky, na presbytáři jsou zevně opěráky.

Pohled od jihovýchodu

Presbytář je sklenut jedním polem síťové klenby a v závěru hvězdicově se svazky žeber na valených příporách s kalichovými hlavicemi. Triumfální oblouk je  hrotitý, loď je kryta falešnou klenbou, jež uprostřed napodobuje křížovou klenbu, s maltovými žebry, boční prostory jsou uzavřeny  zrcadly.  

Pohled od severovýchodu

Zařízení je barokní z 18.století, hlavní oltář je  rozvilinový z roku 1722 od řezbáře F. M. Katterbauera s obrazem od J. Hellicha z roku 1848. Dva boční oltáře ze 40. let 18. století, dva oltáře v bočních prostorách lodi jsou ze čtvrti 18. století. Kazatelna je z roku 1824 od J. Mezdříckého, za hlavním oltářem je obraz Madony kojící, flámská práce z 2. poloviny 17. století,  pod kruchtou je Madona, kopie dle Raffaela ze začátku 19. století. Chórové patronátní lavice jsou mírně gotizující z roku 1811. Okolo kostela zrušený hřbitov. Před vchodem do kostela do vozovky zasazena litinová deska označující údajný střed Evropy.

Náměstí v Sadské zdobí mariánský sloup

Podle: Kol., Umělecké památky Čech P/Š. 3.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)