Kostel sv.Apolináře v Sadské ukrývá unikátní klenbu

Podle legendy založil kolem roku 864 sv.Cyril na východní straně kopce nad nynějším městem Sadská kapli sv.Klimenta. Ve 12.století zde nechal kníže Bořivoj II. vystavět románský kostel sv. Apolináře spolu s kapitulou. Sadská se stala kvůli kapitule významným nejen duchovním, ale i díky knížecímu hradu nazápadní straně kopce i správním centrem.  v roce 1362 byla kapitula přesunuta do Prahy a kostel do gotické podoby nechal přestavět císař Karel IV.

Půdorys kostela

Kostel sv.Apolináře v Sadské je gotický, postavený V 70. letech 14. století jako centrální stavba (loď nedochována) se síťově zaklenutým presbytářem. Zaklenutí presbytáře je jedinečný světový unikát, vytvořený parléřovskou hutí. V 1etech 1737 — 39 přistavena k presbytáři barokně gotická loď podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera asi z roku 1733.  K pětiboce uzavřenému gotickému presbytáři je připojena na západě napříč barokní loď s dvěma bočními polygonálně uzavřenými prostorami, čímž je vytvořen půdorys kříže. V západním průčelí je  barokní hranolová věž. Stěny lodi jsou upraveny barokně - goticky, na presbytáři jsou zevně opěráky.

Pohled od jihovýchodu

Presbytář je sklenut jedním polem síťové klenby a v závěru hvězdicově se svazky žeber na valených příporách s kalichovými hlavicemi. Triumfální oblouk je  hrotitý, loď je kryta falešnou klenbou, jež uprostřed napodobuje křížovou klenbu, s maltovými žebry, boční prostory jsou uzavřeny  zrcadly.  

Pohled od severovýchodu

Zařízení je barokní z 18.století, hlavní oltář je  rozvilinový z roku 1722 od řezbáře F. M. Katterbauera s obrazem od J. Hellicha z roku 1848. Dva boční oltáře ze 40. let 18. století, dva oltáře v bočních prostorách lodi jsou ze čtvrti 18. století. Kazatelna je z roku 1824 od J. Mezdříckého, za hlavním oltářem je obraz Madony kojící, flámská práce z 2. poloviny 17. století,  pod kruchtou je Madona, kopie dle Raffaela ze začátku 19. století. Chórové patronátní lavice jsou mírně gotizující z roku 1811. Okolo kostela zrušený hřbitov. Před vchodem do kostela do vozovky zasazena litinová deska označující údajný střed Evropy.

Náměstí v Sadské zdobí mariánský sloup

Podle: Kol., Umělecké památky Čech P/Š. 3.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)