Kostel sv. Bartoloměje v Malontech byl původně gotickou kaplí

[ title]
Kostel sv. Bartoloměje v Malontech v okrese Český Krumlov, původně gotická kaple sv. Kateřiny, založená v 1. polovině 14. století. Roku 1400 byl ke kapli přistaven presbytář a  koncem 15.století kostel rozšířen na dvoulodní chrám.

Kostel sv. Bartoloměje v Malontech

Kostel je orientovaná, kamenná a omítaná stavba stojící nad vesnicí na vrchu uprostřed hřbitova. Kostel je složen s kaple sv. Barbory o jednom poli  a pěti stranách osmistěnu s přilehlým, na západ točitým schodištěm a z vlastního kostela přistavěného svým kněžištěm k jižní zdi kaple.

Půdorys kostela podle A.Cechnera

Kněžiště s jedním polem a  závěrem z pěti stran osmistěnu je sevřeno na východ nízkou sakristií a na západ dvojlodím o čtyřech okenních osách. Ze západního průčelí vystupuje hranolová věž, jejíž západní  rohy podpírají čtyři opěrné pilíře, postavené z hladce přitesaných kvádrů ve tvaru zdí sešikmených od věže až na zem.

Interiér kostela

Zařízení kostela je barokní, vzniklo kolem roku 1710. Hlavní oltář vytvořil sochař Josef. Dietrich z Českých  Budějovic, který je rovněž autorem Samsonovy kašny v Českých Budějovicíc.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv,web obce Malonty)