Kostel sv. Bartoloměje ve Slavkově je příkladem sakrální stavby sloužící k potřebám šlechtického sídla

[ title]
Kostel sv. Bartoloměje se nalézá ve středu obce při cestě z Mezipotočí do Bohdalovic, jižně od budovy fary. Kostel byl zbudován roku 1313 původně jako kaple sousední tvrze. V letech 1800 – 1801 byla přistavěna nynější loď. Kostel byl zbudován roku 1313 původně jako kaple sousední tvrze. Počátkem 16. století byla přistavěna patrová sakristie a v kněžišti vložen pozdně gotický kamenný sanktuář. V letech 1800 – 1801 byla přistavěna nynější loď. V roce 1893 byl kostel opraven.

Kostel sv.Bartoloměje

Kostel je významným urbanistickým prvkem, který společně s bývalou tvrzí zásadně dotváří charakter středu obce. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí především z období středověku– klenuté kněžiště, sakristie a část obvodového zdiva lodi – a zbývající část kostela - z počátku 19. století – obvodové zdivo lodi a jižní předsíň. Kostel je významným příkladem drobné sakrální stavby sloužící k potřebám malého šlechtického sídla. Kostel je významným dokladem podoby a proměny církevní stavby od vrcholného středověku až po novověk a zároveň je důležitým dokladem křesťanské víry v regionu. Kamenný kříž je hodnotný příklad drobného sakrálního památníku z 19. století.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)