Kostel sv. Brikcí v Dobevi je pozoruhodná středověká stavba

Kostel sv. Brikcí v Dobevi je drobná, původně gotická stavba z konce 14. století s překvapující nápadnou náročností kamenných stavebních článků velmi čistého tvarosloví, které napodobují vyspělé rožmberské vzory.

Půdorys kostela

Kostel je jednolodní s pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky. Fasády jsou hladké nečleněné, na jižní straně lodi je hrotitý portál a profilovaným ostěním, s tympanonem a vloženými figurálními konzolami. Sochařská výzdoba tympanonu je nedokončena, portál upravován v 19.století. Presbytář je zaklenut jedním polem křížové klenby. Klínová vyžlabená žebra vybíhají z figurálních konzol, na jednom svorníku je pětilistá růže.

Gotické okno

V severní stěně je umístěn pravoúhlý sanktuář s figurálními motivy. Triumfální oblouk je hrotitý profilovaný. Loď má plochý strop s ornamentálními motivy.

Detail portálu

Vnitřní vybavení je barokní, hlavní oltář je portálový se sochami sv.Jana Nepomuckého a sv.Josefa, obraz je původní z roku 1700.

Je to jeden z nejpozoruhodnějších středověkých venkovských kostelů v jižních Čechách.

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech A/J,1.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)