Kostel sv. Filipa a Jakuba je jednou z dominant Litovle

[ title]
Kostel se nachází uprostřed Staroměstského náměstí, kde se v minulosti rozkládala původní rybářská ves. První zmínky o původním románském kostele jsou z roku 1382, ale nepochybně byl mnohem starší. Ve třicetileté válce kostel zanikl a v roce 1692 byl výrazně přestavěn olomouckým stavitelem Adamem Glöcklem na barokní kostel. Na památku švédských válek sem byly zazděny kamenné dělové koule.

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel je podélná jednolodní stavba s odsazeným trojboce ukončeným presbytářem. Fasády člení vpadlé výplně a v nich jsou prolomena nízká okna s půlkruhovým záklenkem. Hlavní vstup do kostela je v v západním průčelí, boční portál je v jižní zdi. Presbytář i loď jsou zaklenuty valeně s výsečemi mezi pasy. V západní části je hudební kruchta podklenutá jedním obloukem. V její úrovni je umístěná deska s údaji o stavbě kostela.

Zazděné dělové koule

Hlavní oltář je portálový trojdílný se sloupovým retabulem od Jiřího Antonína Heinze, obsahuje monumentální sochy sv.Filipa a Jakuba a v zasklené skřínce nesené letícími anděly je obraz Pasovské madony, kterou podle Lucase Cranacha namaloval Jan Kryštof Handke. Dvojice protějších oltářů sv.Bartoloměje a sv.Barbory  vznikly  ve 20.letech 18.století v dílně Jana Václava Sturmera.

Ve druhé polovině 20. století bylo do parčíku, který kostel obklopuje, přeneseno několik malých sakrálních staveb. U kostela, kde nejsou konány pravidelné mše, bývá počátkem května pouť.


Podle : Samek Bohumil,Umělecké památky Moravy, 2.svazek J/N

(lh,turistickélisty.cz,foto město Litovel)


Tajemný Klášter pod Zelenou horou

Tajemný Klášter pod Zelenou horou

19.1.2021 08:00:00

Obec Klášter se zříceninami cisterciáckého opatství leží severně od Nepomuku, pod Zelenou horou, na levém břehu Úslavy. Příjezd autem je po silnici I/20, odbočka východním směrem, nejbližší želez...

Zaniklá vesnice a tvrz na Zbirožsku

Zaniklá vesnice a tvrz na Zbirožsku

15.1.2021 08:00:00

Pěkně zachovalé tvrziště a zbytky zaniklé středověké vsi Rovensko najdete nedaleko Zbiroha v údolí poblíž vesnic Plískova a Chotětína. Dostanete se k němu po zelené turistické značce. Osada Rov...