Kostel sv. Františka Serafínského v Chocni zdobí obraz Petra Brandla

[ title]

Na místě dnešního barokního kostela stála původně gotická svatyně. První zpráva o založení kostela pochází z roku 1602. V této době šlo  o kostelík dřevěný, filiální, patřící k farnímu kostelu v Běstovicích. V roce 1659 kostel vyhořel a k dalším požárům došlo v následujících letech ještě čtyřikrát. Teprve když  roku  1725 zůstala po požáru z kostelíka jen kamenná zvonice, bylo rozhodnuto o stavbě kostela zděného. Ten byl v letech 1729-1733 vystavěn za vydatné pomoci hraběte Kinského.

Pohled od západu

Kostel je jednolodní s výraznou příčnou lodí, užším segmentově uzavřeným presbytářem a oktogonální sakristií připojenou v ose. Hlavní průčelí, průčelí příčné lodi i závěru jsou ukončeny vysokými volutovými štíty. Loď je zaklenuta valenou klenbou s lunetami, křížení v příčné lodi kupolí na pendentivech.

Interiér kostela

Z převážně rokokového zařízení vyniká oltářní obraz, který představuje stigmata sv. Františka. Obraz je připisován Petru Brandlovi. (Původně uváděný obraz Sv. Salvátora a čtyř andělů, byl doplňujícím obrazem nad svatostánkem. Byl snesen okolo roku 1950 při zpevňování hlavního oltáře a o jeho dalším osudu není nic známo). Kostel je z obou stran chráněn sochami, sv. Jana Nepomuckého a sv.Václava. Socha sv. Jana Nepomuckého byla původně umístěna na rohu ulice Jungmannovy a Husovy (odtud název „U Jána“). Socha sv. Václava v děkanské zahradě byla slavnostně posvěcena 9. června 1930.

Podle : web města Chocně
            Kol., Umělecké památky Čech A/J, 1.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv a město Choceň)