Kostel sv. Havla ve Skvrňově byl postaven hutí sázavského kláštera

[ title]
Významný románský kostel sv Havla ve Skvrňově byl postaven v první čtvrtině 13. století hutí sázavského kláštera. Kostel se v téměř neporušeném stavu dochoval dodnes,  v roce 1870 byla přistavěna sakristie s předsíní a v roce 1902 byl kostel  puristicky upraven. V letech 1992–94 byla provedena oprava kostela.

Kostel sv. Havla

Kostel je jednolodní obdélný, postaven z pískovcových kvádrů  a je ukončen půlkruhovou apsidou, k jižní stěně byla přistavěna sakristie s předsíní.

Románské okno

Před západním průčelím stojí třípatrová věž. Věž má v nejvyšším patře potrojná sdružená okénka a je kryta střechou na dřevěných krakorcích.

Půdorys kostela

Apsida je  členěná trojicí nik, střední má obdélný tvar a postranní jsou vyhloubeny segmentově. Apsida je zaklenuta konchou, loď je plochostropá.

Sdružená okna ve věži

V západní části lodi se dochovala původní románská empora na dvou obloucích, nesených válcovým sloupkem a spočívajících na hlavicích přístěnných pilířů zdobených růžicemi. Empora je podklenutá dvěma poli křížové klenby a pásem.

Interiér kostela

Zařízení kostela je pseudorománské z roku 1877. Oltářní obraz sv. Havla je  od Viléma Kandlera ze 70. let 19. století. V kostele je také obraz od Bedřicha Pokorného.

Podle :  Kol.: Umělecké památky Čech P/Š, 3.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)