Kostel sv. Jakuba Staršího je dominantou Domašína

[ title]
Původně gotický kostel sv. Jakuba Staršího v Domašíně v okresu Benešov ze 14. století je  připomínán jako farní v roce 1352. Z původní stavby se zachoval polygonální presbytář s opěráky. Tehdy patřil Domašín k panství louňovického kláštera, potom od válek husitských ke statkům města Tábora, až do roku 1547.

Půdorys kostela

V roce 1582 byla směrem k západu prodloužena loď a na její jihozápadní nároží byla přistavěna okrouhlá věžička se schodištěm na zpěvácký kůr.  Stavebníkem byl majitel Smil Skuhrovský ze Skuhrova, který postavil naproti kostelu renesanční tvrz. Barokně upraven byl roku 1721. Vyhořel 1801, kdy vyhořelo 80 domů. Věž byla přistavěna v roce 1816. Od roku 2007 je kostel filiální, spadající pod farnost Vlašim.

Pohled od východu

Presbytář  je sklenut křížovou žebrovou klenbou a paprsčitým závěrem. Pozdně gotický portál vede do sakristie v přízemí velké věže, sakristie je sklenuta křížovou klenbou, na dvířkách obdélníkového výklenku v sakristii je letopočet přestavby rok 1582.

Hlavní oltář

Vnitřní zařízení je pseudogotické z roku 1897, ze dřeva řezaná socha sv. Jakuba je dílem Petra Práchnera z roku 1805, starší socha Panny Marie je pozdně gotická, dvě sochy sv. Václava a sv. Barbory jsou z druhé čtvrtiny 18.století.


Podle : Tywoniak Jiří, Historické památky okresu Benešov II.

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)