Kostel sv. Jakuba Většího v Kounicích je kvalitní empírová architektura

[ title]
Empírový kostel sv. Jakuba Většího v Kounicích z let 1834-1836 od lichtenštejnského stavitele ing.Matyáše Čermáka, do něhož je zapojena starší věž středověkého původu. Kvalitní empírová architektura dominuje středu obce.

Pohled z jihozápadu

Kostel sv. Jakuba Většího se nachází na návsi, ve středu historického jádra obce. Původně byl obklopen hřbitovem, zrušeným ve 30. letech 19. století. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s výraznou starší hranolovou věží v ose západního průčelí a s půlkruhově ukončeným presbytářem. K němu se pojí dva nižší obdélné přístavky.

Půdorys kostela

Věž je vystavěna z pískovcových kvádrů. Kostel je kryt sedlovou, při věži zvalbenou střechou, přístavky jsou završeny valbou. Fasády jsou empírové. Loď je osvětlována párem charakteristických půlkruhových oken. Stejným oknem menších rozměrů se v ose otevírá presbytář i věž. Fasáda je členěna omítkovým kvádrováním.

Hlavní oltář kostela

Hlavní oltář kostela je  pseudorománský  z roku 1877 od G. Kubeše,  dřevěná socha sv. Jakuba Většího (původně na konzole v lodi, dnes v depozitáři Arcibiskupství pražského) z roku 1719 v životní velikosti, pocházející od F. M. Brokofa nebo z jeho dílny.  Z vybavení kostela také pochází plastika tzv. „Kounické madony“ od neznámého autora z poloviny 18. století. Ve věži visí dva zvony, z nichž starší zvon je renesanční z roku 1570 a je od pražského zvonaře Brikcího z Cimperka.

Pohled ze severovýchodu

Za presbytářem stojí pomník padlým v 1. světové válce - kříž s korpusem Ukřižovaného, umístěný na podstavci ve tvaru skaliska. Kristus vychází z myslbekovského schématu. Jedná se o nepříliš kvalitní dílenskou práci.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, druhý svazek
            web NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)