Kostel sv. Jiří v Krnsku stojí ve stínu Stránovského viaduktu

[ title]
Kostel sv. Jiří v Krnsku stojí přibližně uprostřed nevelkého hřbitova s několika cennými náhrobky z konce 19. století. Součástí hřbitova je také novorománská kaple P. Marie Lurdské (situovaná S od kostela) a nevelká márnice, která se před několika lety zřítila (dochované pouze základy v severovýchodním rohu hřbitova).

Půdorys kostela

Kostel je jednolodní pozdně barokní stavbou s půlválcovým závěrem roku 1787. Na severní straně presbytáře stojí přízemní sakristie, na jižnívpak oratoř z roku 1868. Vnitřní zařízení kostela je převážně barokní, ze staršího kostela byla přenesena kamenná renesanční křtitelnice z roku 1570 a figurální náhrobek Jiřího Vančury z Řehnic (1533).

Západní průčelí kostela

Na hřbitov se původně vstupovalo dvěmi pilířovými branami. Ze západní brány situované naproti faře se dochoval pouze jeden pilíř (kdysi s dekorativní vázou) s krátkým úsekem někdejší ohradní zdi. Druhá, lépe zachovaná brána  vede na strmé kamenné schodiště, které ústilo u výše zmíněné márnice.

Pohled z jihu

Před touto branou stával kdysi kamenný kříž, z kterého se zřejmě dochoval kříž s jetelovitě ukončenými rameny, osazený dnes v koruně zdiva ohradní zdi schodiště. Druhou, pohledově významnou dominantou areálu je objekt fary, přístupný od hlavní komunikace obce dvojramenným schodištěm s pilířovými brankami a vjezdovou bránou.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)