Kostel sv. Matěje je jediným dochovaným pozůstatkem osady Hruštice

[ title]
Areál kostela sv. Matěje s márnicí, ohradní zdí a přilehlým hřbitovem se rozkládá na návrší v místech někdejší středověké osady Hruštice, která stála na počátku zrodu města Turnova. Původně gotický kostel prošel barokními úpravami v 1. pol. 18. století.

Pohled od východu

Stavba kostela je pozdně gotického původu a je jediným fyzicky dochovaným pozůstatkem zaniklé středověké osady Hruštice, která stála na počátku zrodu města Turnova. Tvoří neodmyslitelnou dominantu města, uplatňující se v širokých pohledech a krajinném rázu ze všech světových stran.

Půdorys kostela

Existenci sakrální stavby na Hruštici se dá předpokládat již v první polovině 13. století, a to v souvislosti se zdejším sídlem Jaroslava z Hruštice, prapředka rodu Valdštejnů. Zdaleka viditelný kostel sv. Matěje na Hruštici byl původně gotický, naposledy upraven v r. 1894. Kostel je jednolodní, obdélný se čtvercovým presbytářem na západě s hranolovou věží. Vnitřní zařízení vyrobili řezbáři Petr Bušek a synové ze Sychrova.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)