Kostel sv.Mikuláše Benešově zdobí sochy Matyáše Bernarda Brauna

[ title]
Kostel sv.Mikuláše je původně raně gotický bazilikální trojlodní kostel ze 13. století, po požárech v letech byl v letech 1420 a 1648 byl přestavován. Jižní vstupní portál kryje renesanční předsíň, polygonální gotický presbytář vznikl ve 40. letech 14. století.

Pohled od východu

Klenba hlavní lodi je raně barokní, imitovaná valená s lunetami, boční lodi jsou plochostropé. Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou.

Interiér kostela

Hlavní oltář je barokní s obrazem Asumpty z doby kolem roku 1500, rámový, z roku 1696.

Půdorys kostela

Kostel se pyšní sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a obrazy ze života sv. Klementa ze 60. let 18. století od Ignáce Raaba.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J, svazek první

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)