Kostel sv.Mikuláše v Benešově zdobí sochy Matyáše Bernarda Brauna

Kostel sv.Mikuláše je původně raně gotický bazilikální trojlodní kostel ze 13. století, po požárech v letech byl v letech 1420 a 1648 byl přestavován.

Pohled od východu

Jižní vstupní portál kryje renesanční předsíň, polygonální gotický presbytář vznikl ve 40. letech 14. století.

Jižní portál

Klenba hlavní lodi je raně barokní, imitovaná valená s lunetami, boční lodi jsou plochostropé. Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou.

Interiér kostela

Hlavní oltář je barokní s obrazem Asumpty z doby kolem roku 1500, rámový, z roku 1696. Kostel se pyšní sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a obrazy ze života sv. Klementa ze 60. let 18. století od Ignáce Raaba.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J, svazek první

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)