Kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnice je významným urbanistickým prvkem

[ title]
Kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnice je původně románský kostel z 1. pol. 13. století,románská je věž a presbytář, kostel byl přestavován ve 14. století a po požáru v roce 1486. Pozdněgotická přestavba byla  dokončena mezi lety 1500 - 1510. Roku 1567 obnovena západní věž. V 18. století byla postavena jižní sakristie a jižní předsíň. V 19. století bylo postaveno schodiště na kruchtu u severní zdi západní věže.

Západní průčelí

Středověký kostel sv. Mikuláše je významným urbanistickým prvkem, který dotváří charakter sídliště při pohledech na historické jádro města od východu, severovýchodu a severu, zároveň utváří architektonický výraz spodní části náměstí. Středověký kostel je dokladem vývoje osídlení v období kolonizace a konstituce farní správy na Novohradsku v raném středověku.

Půdorys kostela

Stavba kostela obsahuje nejen hodnotné stavební konstrukce z románského období – obvodové zdivo lodi, kruchta, a chórová věž; vrcholné gotiky – presbytář a kaple sv. Kateřiny; pozdní gotiky – klenba trojlodí, krovy a západní vstupní věž. Především úprava věže po požáru roku 1486, přestavba a zaklenutí kostela v období mezi lety 1500 - 1510 patří k velmi hodnotným příkladům produkce rožmberské stavební huti na přelomu 15. století a 16. století.

Interiér kostela

Polygonální presbytář se zvalbenou střechou navazuje na vývojově starší hranolovou chórovou věž s dlátkovou střechou. Na severní straně je v koutu mezi chórovou věží a sv. nárožím lodi vložena kaple sv. Kateřiny (původní sakristie) s pultovou střechou, na opačné straně věže se nachází sakristie s valbovou střechou.

Fresky v kostele

Trojlodí kostela vrcholí strmou sedlovou a z části polovalbovou střechou. K západnímu průčelí je mimo osu přistavěna vstupní věž vrcholící sedlovou střechou a vížkou s lucernou a cibulovou bání. V koutě mezi západní věží a sz. nárožím lodi je vložen schodišťový přístavek. Síťová klenba trojlodí je pozdně gotická.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)