Kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnice je významným urbanistickým prvkem

[ title]
Kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnice je původně románský kostel z 1. pol. 13. století,románská je věž a presbytář, kostel byl přestavován ve 14. století a po požáru v roce 1486. Pozdněgotická přestavba byla  dokončena mezi lety 1500 - 1510. Roku 1567 obnovena západní věž. V 18. století byla postavena jižní sakristie a jižní předsíň. V 19. století bylo postaveno schodiště na kruchtu u severní zdi západní věže.

Západní průčelí kostela

Středověký kostel sv. Mikuláše je významným urbanistickým prvkem, který dotváří charakter sídliště při pohledech na historické jádro města od východu, severovýchodu a severu, zároveň utváří architektonický výraz spodní části náměstí. Středověký kostel je dokladem vývoje osídlení v období kolonizace a konstituce farní správy na Novohradsku v raném středověku.

Půdorys kostela

Stavba kostela obsahuje nejen hodnotné stavební konstrukce z románského období – obvodové zdivo lodi, kruchta, a chórová věž; vrcholné gotiky – presbytář a kaple sv. Kateřiny; pozdní gotiky – klenba trojlodí, krovy a západní vstupní věž. Především úprava věže po požáru roku 1486, přestavba a zaklenutí kostela v období mezi lety 1500 - 1510 patří k velmi hodnotným příkladům produkce rožmberské stavební huti na přelomu 15. století a 16. století.

Interiér kostela

Polygonální presbytář se zvalbenou střechou navazuje na vývojově starší hranolovou chórovou věž s dlátkovou střechou. Na severní straně je v koutu mezi chórovou věží a sv. nárožím lodi vložena kaple sv. Kateřiny (původní sakristie) s pultovou střechou, na opačné straně věže se nachází sakristie s valbovou střechou.

Nástenné malby v kostele

Trojlodí kostela vrcholí strmou sedlovou a z části polovalbovou střechou. K západnímu průčelí je mimo osu přistavěna vstupní věž vrcholící sedlovou střechou a vížkou s lucernou a cibulovou bání. V koutě mezi západní věží a sz. nárožím lodi je vložen schodišťový přístavek. Síťová klenba trojlodí je pozdně gotická.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)
Vydejte se za Kašpárky do Prachatic!

Vydejte se za Kašpárky do Prachatic!

20.5.2018 18:00:00

Kašpárek, či také Pimprle, příbuzný německého Hanswursta, anglického Punche, italského Pulcinelly a především vídeňského Kasperla, nesměl chybět od poloviny 19. století téměř v žádné loutkové hře...