Kostel sv. Petra a Pavla tvoří výraznou pohledovou dominantou obce Nákří

[ title]
Kostel sv. Petra a Pavla v obci Nákří v okresu České Budějovice je zmiňován jako farní již ve 14. století (1375) mezi farami bechyňského děkanátu. Později byl přifařen k faře Zahájí a stal se tak pouze filiálním kostelem. V období baroka byla gotická stavba rozšířena o průčelní věž.

Kostel sv. Petra a Pavla

Jednolodní orientovaný kostel sv. Petra a Pavla má obdélnou loď s trámovým stropem dosedajícím na šikmý prvek a kamennou konzolu. Na východě se do lodi triumfálním hrotitým obloukem otevírá pravoúhle zakončený presbytář sklenutý křížovou klenbou s profilovanými kamennými žebry vybíhajícími z nárožních jehlancových konzol. Na presbytář navazuje v ose sakristie s valenou klenbou. Před severní stěnu lodi je předsazena trojboce zakončená pseudogotická kaple s trámovým stropem. Před západní průčelí je předsazena hranolová věž z r. 1719, s plochostropou předsíní v podkruchtí. Krov nad lodí vaznicový se stojatou stolicí a krov nad presbytářem hambalkový s ležatou stolicí s pásky a vzpěrami.

Vstupní portál

Presbytář je čtvercový zaklenutýgotickou klenbou křížovou, jejíž na hranách otupená žebra spočívají na jednoduchých konzolách, protínají se ve svorníku. V severní stěně je sanktuarium, zakončené pěknou lomenicí, zdobenou na ramenech lupeny a hrozny a v tympanonu pelikánem.

Triumfální oblouk hrotitý 3 m silný, nesl původně věž. Loď kostela je 15.65 m dlouhá a 7,65 m široká,vchod je ze strany severní a západní. V severním vchodu zřízen Boží hrob. Kamenná křtitelnice 95 cm vysoká, gotická s kalichem, zdobena znaky růže, půlměsíc, hvězda a velké M. Štít rytířský. Na pateně jest vyryt erb s nápisem (staročeským): "Jiří Albrecht Zbudovský ze Žebenberku". Starý hrob v kostele: před oltářem pod triumfálním obloukem jest velký kámen, který nese latinský nápis: že pod ním pochován jest farář Antonín Alexijus Navrátil, zemřel roku 1743.


Podle : web NPÚ
            web obce Nákří

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)