Kostel sv. Petra a Pavla v Bezně je významným poutním místem

[ title]
Poutní kostel sv. Petra a Pavla v Bezně v okrese Mladá Boleslav je rokokovou sakrální stavbou postavenou podle projektu hraběte F. J. Pachty z Rájova v letech 1750–1755.  Kostel stojí na hlavní křižovatce v obci. Kostel  se jako farní připomíná již v roce 1357. Základní kámen nového kostela byl položen v r. 1751. Ze starého kostela zůstala zachována pouze věž. Teprve po požáru byla v roce 1763 nahrazena novou.

Areál kostela

Kostel je obdélný, jednolodní a prostřed má příčnou loď s poloválcovými křídly. Má půlkruhově uzavřený presbytář, který je obestavěný z boků sakristií a oratoří. Na západě má kostel hranolovou věž, která byla přistavěna v roce 1763 podle projektu F. Hegera. Stěny jsou zvenčí členěny pilastry a vysokými okny, která jsou sklenuta do půlkruhu. V příčné lodi má čabraky.

Půdorys kostela

Loď kostela je zaklenuta dvěma plackami a ve středu má valenou klenbu. Ramena a presbytář kostela jsou zaklenuty plackou a konchou. Kostel má nástropní fresky ve vykrajovaných zrcadlech z roku 1764 od Josefa Hagera. Byly vytvořeny s lunetami a pilastry. Hlavní oltář je rokokový, rámový. Jsou na něm andělé iluzívně nesoucí bohatý kartušový rám s přemalovým obrazem sv. Petra a Pavla. Boční oltáře jsou portálové, pilastrové.

Interiér kostela

Jeden je opatřen obrazem, zatímco na druhém je zasklená skříň, v níž se nachází Pieta – poutní milostná socha Panny Marie Bolestné.Interier kostela byl opatřen nástropními freskami od malíře Josefa Hagera.

Věž kostela

Z původní stavby byly přeneseny do kostela dva renesanční náhrobky Bzenských z Porubě, které jsou umístěny pod kruchtou.  Před kostelem je Kalvárie a sv. Šimon a Juda, za rybníčkem na návsi sv. Nothburga.


Podle : web obce Bezno
            Kol., Umělecké památky Čech A/J, svazek první

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)