Kostel sv. Prokopa v Chotětově je dominantou obce

[ title]
Kostel sv. Prokopa v Chotětově v okresu Mladá Boleslav byl vystavěn v gotickém stylu, někdy okolo roku 1546 na místě starší církevní stavby. V roce 1773 byl kostel barokně přestavěn.

Kostel sv. Prokopa

Kostel je obdélný, jednolodní s průčelní věží a s oratoří z roku 1621. Věž kostela je hranolová, dole hladká a na vrchu členěna rámy, na vrcholu cibule. Okna jsou půlkruhová. Loď je plochostropá, se zděnou kruchtou. V presbytáři je žebrová klenba.

Půdorys kostela

Vybavení kostela  je rokokové z roku 1773. Hlavní oltář je portálový, sloupový s kopií sázavského obrazu sv. Prokopa. Na stranách dvojice bust sv. Václava a sv. Víta. Dále jsou v kostelu dva boční oltáře, rámové s anděly a s obrazem Snímání s kříže a sv. Jana Nepomuckého. Na kredenčním oltáříčku je obrázek sv. Anny v rokokovém rámečku.

Hlavní oltář kostela

Kazatelna je zdobena reliéfy Čtyř evangelistů. Dále je v kostele prosklený rokokový oltáříček s gotickým krucifixem. Na zdi nad vchodem do sakristie je obraz Bolestné Panny Marie v barokním rámu s medailóny z 18. století. Lavice v kostele jsou vyřezávané v barokním stylu z počátku 18. století. Cínová křtitelnice pochází z roku 1531. Vedle kostela je kaplička se studánkou z roku 1819.


Podle : Kol.,Umělecké památky Čech A/J, svazek první
            web NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)