Kostel sv. Václava na Dolním Čepí se zachoval v mimořádně středověké podobě

[ title]
Kostel sv. Václava na Dolním Čepí je jeden z mála kostelů, který ve své historii prodělal jen nepatrné stavební úpravy. Nachází se na terase pod svahem vysokého kopce v malé vísce Dolní Čepí, poblíž hradu Pernštejn. Kostel je pod omítkou kamenný, hlavními znaky jsou obdélníkové půdorysy a masivní zdi, strop je rovný dřevěný, portálek je umístěn v jižní zdi lodi.

Pohled od východu

Oltář v kostele byl zřejmě zbudován v r. 1717. Horní obraz na oltáři představuje sv. Václava, jemuž je kostelík zasvěcen, dolní obraz je kopie známé Černé Madony.Na levé straně lodi pak může návštěvník zhlédnout obraz Největší trojice.

Oltář v kostele

V cihlové podlaze vpravo před lavicemi je zapuštěn renesanční náhrobek, na němž je napsáno „zde odpočívá slovutný muž Karel Humpolík“. Kostelík míval i faru, kde žil duchovní správce, který se uvádí jako farář „in Czupce“ (v Čepí). Podle některých historiků byl kostelík vystavěn v 15. století.

Některé arch. prvky stavby kostelíku a jiné okolnosti však nasvědčují tomu, že čepský kostelík byl patně postaven dříve – v první polovině 13. století.

Podle webu obce Ujčov

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)