Kostel sv.Václava v Libouni je románská rotunda

Kostel sv.Václava v Libouni v okrese Benešov je románská rotunda z 1. poloviny 13. století. Kostel má válcovou loď s apsidou, s přilehlou sakristií pod oratoří a se západní hranolovou věží. Do patra věže vede z jihu kamenné schodiště.

Letecký pohled

Okna jsou obdélná, segmentové ukončená, v ose apsidy a po jižní straně lodi románská, polokruhově zakončená. Loď je přístupná prostřednictvím průchozího podvěží a přímého vstupu do lodi rámovaného románským portálem.

Pohled na věž

Apsida je sklenuta konchou, sakristie a podvěží valeně, v lodi je strop a dřevěná kruchta. V interiéru lodi a apsidy je figurální a dekorativní výmalba. 

Hlavní oltář

Hlavní oltář je z počátku 18. století, sloupový, s postranní akantovou výzdobou a s obrazem sv. Václava mezi anděly, se soškami po stranách a s obrazem Sv.Rodiny v nástavci.

Figurální výzdoba

Na dřevě malovaná skupina Ukřižování, na břevnu vítězného oblouku. V lodi jsou dva protějškové rámové oltáře s akantem z 1.čtvrtiny 18. století, na jednom zašlý obraz hlavy umučeného Krista a před ním socha Madony, ze 17. století, na protějším oltáři obraz sv.Antonína, z 19. století.

Půdorys kostela

Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)