Kostel sv.Václava v Nehvizdech má románský původ

[ title]
Jednolodní, raně gotický kostel s východo-západní orientací, byl zbudován při severním okraji náměstí a do roku 1874 existoval kolem kostela hřbitov. K obdélné plochostropé lodi, kryté sedlovou střechou, na východní straně přiléhá presbytář s polygonálním závěrem, zaklenutý žebrovou klenbou.

Kostel sv.Václava

Na straně západní k lodi přiléhá štíhlá hranolová věž, krytá jehlancovou střechou zakončenou makovicí s křížem. V podřímsí věže je na východní stranu osazeno jedno a do ostatních třech stran po dvojici sdružených okének, zakončených mírně lomeným obloukem. Dodnes je vně i uvnitř kostela patrná převaha gotických prvků. Loď kostela je plochostropá, presbyterium je zaklenuto křížovou žebrovou klenbou sbíhající do konzol s figurálními motivy.

Půdorys kostela

Při jižní straně lodi kostela se nachází v roce 1546 postavená renesanční hranolová zvonice, krytá jehlancovou střechou zakončenou makovicí s křížem, s barokním patrem dostavěným před rokem 1773.

Hlavní oltář kostela

Pochozí přízemí, na vnějších stěnách zdobené sgrafitovou výzdobou, je zastropeno hřebínkovou klenbou. V jižní stěně je vstupní půlkruhové ostění, do bočních stran je přízemí otevřeno půlkruhově zaklenutými arkádami, jimiž se vstupovalo na hřbitov. Zvonicí se prochází do mladší předsíně spojující ji se vstupem do kostela.

Náhrobky kostela

Původní dřevěné patro zaniklo nejspíše ve 30leté válce a do prostoru se zvony se vstupovalo po dřevěném schodišti z východní strany, jak nasvědčuje nad arkádou dnes zazděné renesanční ostění. V roce 2005 byl ve zvonici zavěšen nový zvon.

Podle info u kostela

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)