Kostel sv. Vavřince v Kostomlatech má románský původ

[ title]
Kostel sv. Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou je barokně přestavěný původně pozdně románský kostel. Kostel byl barokně přestavěn v roce 1657, přistavena byla  barokní loď západním směrem a v roce 1737 dostavěl kostel známý barokní architekt Octavian Broggio.

Kostel sv. Vavřince

Románský kostel sv.Vavřince se dochoval jako presbytář a sakristie mladší barokní stavby. Počátkem 13.století byl postaven jako nevelká svatyně s lodí obdélného půdorysu a kvadratickým presbytářem. Zdi lodi z charakteristických pravidelných kvádříků byly z vnějšku původně členěny lisenami.

Románský portál

Dochovalo se několik oken s půlkruhovou archivoltou a zbytky sloupů ve stojkách ostění. Konzolky stojek nesou poškozený překlad a plochý tympanon lemovaný plastickým motivem obloučkového vlysu. Vedle portálu je zasazen čtvercový kámen zdobený ornamentálně provedeným křížovým motivem.

Kámen vedle portálu

Východní stěna presbytéria má kruhové okno, jehož ostění lemuje obloučkový vlys. Nejpozoruhodnější a nejpokročilejší detail celé stavby však představuje křížová klenba presbytáře, jež má mohutná hranolová žebra členěná třemi oblouny. Žebra na východní straně dosedají na sloupky vložené do koutů.

Interiér kostela

Hlavní oltář je barokní, opatřen obrazem z 19. století, pochází z období kolem přestavby kostela. Oltář Svatého Kříže a oltář Panny Marie jsou soubobé k představbě kostela, avšak socha Panny Marie na stejnojmenném oltáři již byla nověji upravována a doplňována. Z 1. poloviny 18. století pochází rovněž kazatelna a křtitelnice. V presbytáři je umístěn také obraz Svaté rodiny z druhé čtvrtiny 18. století.

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech K/O, svazek II.
            Kol., Architektura románská

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)