Kostel v Bělicích je dominantou obce

Obec Bělice, část městečka Neveklov se nalézá v okrese Benešov, asi 5 km severozápadně od Neveklova.Jedinou dominantou obce Bělice je kostel zasvěcený sv.Máří Magdaleně, zmiňovaný poprvé v písemných pramenech roku 1350 jako kostel farní. Byl založen pravděpodobně ostrovským klášterem, ves je zmiňována již v roce 1310, do husitských válek byla v držení ostrovského kláštera.

Půdorys kostela

Po husitských válkách byla zastavena vladykům z Netluk, od roku 1522 byli novými patrony kostela rytíři Bechyňové z Lažan na Netlukách, kteří kostel obsazovali kališnickými faráři. Od roku 1623 fara osiřela a kostel byl spravován faráři z okolí. Později byl v 18.st. barokně upraven a v roce 1877-8 tehdejším majitelem panství Janem Václavem Caretto z Millesimu upraven do nynější podoby.

Pohled od východu

Presbytář kostela o jednom obdélném poli a pětibokém závěru s mohutnou hranolovou severní věží, k němu je přpojena lehce širší obdélná loď. Severní lomený portál lodi s jemně profilovaným lineárním ostěním zužuje dodatečná zazdívka, obsahující prostý okosený zalomený vnitřní portál. KLínová,  prostě vyžlabená žebra křížové a šestipaprskové klenby, vybíhají na hrubých kalichovitých hlavicích. Sanktutář je vložen druhotně a vrcholí mitrovým tympanonem a lichou kružbičkou a kytkou. Do valeně zaklenuté sakristie v podvěží vede sedlový portál.Kostelní vež zdobena hodinami.

U kostela se nachází menší hřbitov, volně přístupný.


Podle : Vlasák Antonín Norbert, Bibliotéka místních dějepisů - Okres neveklovský
            Líbal Dobroslav, Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek
            Podlaha Antonín, Posvátná místa království Českého II.díl

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)