Kostel v Bykáni dominuje nevelké osadě

[ title]
Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí ve vesnici Bykáň, asi 8 km od Kutné Hory směrem na Zruč nad Sázavou. Kostel byl postaven jako gotický, poprvé je doložen v písemných pramenech v roce 1352. Kostel zpustl za třicetileté války a barokně byl přestaven v roce l720. Kostel je obdélný, jednolodní, se západní předsíní a ozdobným pilastrovým průčelím s tabulovým štítem.

Pohled od východu

Loď je ukončena trojbokým  presbytářem, na  severní straně k němu přiléhá sakristie. Na jižní straně zazděný pozoruhodný gotický portál. Presbytář je zaklenut valenou klenbou s lunetami, sakristie je sklenuta křížově. Loď má falešnou klenbu segmentového tvaru na dřevěném bednění.

Interiér kostela

Hlavní oltář je rámový asi z roku 1740, dva boční oltáře se sochami moravských a českých patronů jsou kolem roku 1720. Krásná socha sv. Barbory je kolem roku 1700 a sochy sv. Ferdinanda a Václava jsou z 18. století. Čtyři obrazy z mariánské legendy pocházejí z 18. století.

Náhrobek Bořka Sálavy z Lípy

Náhrobek Bořka Sálavy z Lípy je  renesanční, figurální, z r. 1582 ( je umístěn na závěru presbytáře) a dále je zde barokní náhrobek Marie Sachsenhofferové z roku 1742. Cínová křtitelnice je  pozdně gotická z roku 1530 od Ptáčka z Kutné Hory.

Gotický portál

V těsné blízkosti kostela stojí fara s hospodářskými budovami, v jihovýchodním koutě bývalého hřbitova stojí samostatná zvonice.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J, 1.svazek
            Kibic Karel,Vaněk Vojtěch, Středověká venkovská architektura na Kutnohorsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)