Kouřimská brána v Kutné Hoře se dochovala jen v zčásti

[ title]
Kouřimská brána stávala v místě domu čp.18 a čp.57 na horním konci Husovy ulice na západní straně města. Na místě původní dřevěné brány byla v průběhu 14. století postavena čtyřboká kamenná brána. V roce 1490 byla pozdně goticky přestavěna. V roce 1656 nebyl její stav dobrý. Celkové obnovy se dočkala o čtyři roky později. Její stavební stav byl již v 16.století neuspokojivý, v roce 1813 byla brána natolik zchátralá, že se zřítila a v jejich troskách zahynuli tři lidé, rodina branného písaře. Je zachován zbytek, který není přístupný a bohužel není ve stavu, v jakém by tato památka zasloužila být.

Pozůstatky Kouřimské brány

Vlastní Kouřimskou bránu tvořila mohutná čtyřboká věž s dlátkovou střechou a krytá cihlovými taškami. Věž byla pravděpodobně čtyřpodlažní, s klenutým průjezdem a vstupovalo se do ní z hradebního ochozu v jejím prvním patře. V jejím čele se nacházelo do úrovně parkánu předbraní s padacím mostem přes mohutný okružní příkop. Celé předbraní se dochovalo do dnešních dnů. Přízemní část je typická dvěma od severu hrotitě klenutými oblouky a jedním od západu. Do prvního patra vede z jižní strany pozdější dřevěné schodiště. Vysoký věžovitý objekt ve vnitřní zástavbě za předbraním je hranatá bašta vnitřní hradební linie.


Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)