Magická hora Plešivec si střeží své tajemství

[ title]
Na pokraji brdských lesů nedaleko městyse Jince, najdeme v nadmořské výšce 653m jedno z nejmagičtějších míst Brd, kterým je tajuplná hora Plešivec s krásným výhledem do brdské krajiny.Hora Plešivec leží v Brdské vrchovině, v severní části Třemošenské vrchoviny (Brdy), nad údolím Litavky.

Pohled z Plešivce

Jde o velmi výrazný vrch s dobrými rozhledovými možnostmi zejména na západ - do oblasti tzv. Středních Brd (kde se nalézal letos zrušený Vojenský újezd Brdy), ale z několika míst i k severovýchodu, do oblasti Českého krasu a na Hřebeny. Na vrcholu se nacházelo rozsáhlé (57 ha) dvoudílné hradiště z pozdní doby bronzové, jedno z největších v Čechách. Zbytky mohutných valů se zde na několika místech ještě dochovaly.Ve vnitřní části hradiště byly nalezeny bronzové předměty a také poklad stříbrných denárů z 11. století.

V keltském období se hradiště na Plešivci mohlo stát vedle střediska moci také centrem výroby a obchodu, což by dokazovsly nalezené sklady a surovin a výrobků.

Půdorys hradiště

Nejvýznamnějšími rozhledovými body jsou rovná kamenná plošina Čertova kazatelna v blízkosti vrcholu a Krkavčí skály v jeho jihovýchodních svazích.Nedaleko se nachází také Fabiánova zahrádka, ve které vládce brdských lesů Fabián pěstuje kouzelné byliny, kterými uzdravuje chudé.

Trampský kemp pod Plešivcem

Plešivec je známý a populární mezi trampy, kteří si v jeho svazích vybudovali několik osad.

Viklan pod Plešivcem

Dalšími zajímavými místy jsou: Smaragdové jezírko, vzniklé zatopením malého lomu a Plešivecký viklan, k němuž vede značená odbočka. Většina zajímavých míst je zpřístupněna turistickým značením, samotný vrchol je však skrytý v lese, červená a zelená turistická značka jej těsně míjejí.

Archeologická lokalita na Plešivci však doposud nebyla archeology zkoumána a tak její poklady čekají na svého objevitele.

Podle Václava Vokolka Neznámé Čechy

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)